Krajské kolo soutěže ve francouzštině

Dne 21. 3. 2013 se šest našich studentů zúčastnilo krajského kola soutěže ve francouzštině. Vlastní soutěž se skládá z několika částí – z porozumění poslechu, popisu obrázku a konverzace na vybrané téma. V letošním ročníku naši studenti obsadili následující místa:

v kategorii A1 – Magdalena Samcová z IIIA 11. a Vilém Hron z IIIB 7. místo

v kategorii A2 – Kristýna Týlová 6. a Ondřej Volejník 2. místo (oba z IVA)

v kategorii B2 – Kateřina Hodanová 11. a Radka Štroblová 10. místo (obě z 1A).

O jednotlivých umístěních vždy rozhodovalo jen několik málo bodů, protože výkony všech byly velmi vyrovnané.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a blahopřejeme!

Českolipské gymnázium úspěšně nastartovalo spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci

Již druhý "Den s vědou a technikou" připravili v pátek 15. března studenti a učitelé z Technické univerzity v Liberci – tentokrát pro žáky vyššího stupně Gymnázia v České Lípě.

Technická univerzita tak chce netradičním způsobem oslovit žáky gymnázia a získat je pro studium přírodovědných a technických oborů.

Pokračování textu Českolipské gymnázium úspěšně nastartovalo spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci

Celostátní kolo matematické olympiády

Vítěz krajského kola matematické olympiády kategorie A Tomáš Novotný ze septimy A zastupoval jako jediný zástupce Liberecký kraj v celostátním kole, které se konalo od 18.3. do 20.3. v Jihlavě. Tomáš v konkurenci 47 nejlepších středoškolských matematiků z celé ČR obsadil velmi pěkné 17. místo a stal se úspěšným účastníkem.
Děkujeme Tomášovi za výbornou reprezentaci školy v tomto ročníku matematické olympiády a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Mgr. Radomír Tulka

Výsledky okresního kola zeměpisné olympiády

Okresního kola zeměpisné olympiády se ve čtyřech kategoriích zúčastnilo celkem 73 soutěžících. Do krajského kola postupují vždy pouze dva nejúspěšnější z každé kategorie. Největšími konkurenty pro naše studenty v kategoriích A, B a C byli žáci ze škol v N. Boru a ze ZŠ Pátova. Z důvodu nemoci se okresního kola nemohli zúčastnit dva vítězové školního kola – Jiří Liška z primy a Andrea Bínová ze sekundy A. V kategorii A obsadil Jan Horský z primy 2. místo a Josef Zátka 4. místo. V kategorii B obsadila Viki Khuc 5. místo. V kategorii C (tercie a kvarta) zabodoval Filip Běla, který skončil na 2. místě. Ludvík Kašpar ve vyrovnané konkurenci obsadil 5. místo.

Pokračování textu Výsledky okresního kola zeměpisné olympiády

Krajské kolo olympiády v anglickém jazyce- kategorie IIB- tercie, kvarty

Dne 20.3. 2013 se konalo v Liberci krajské kolo této soutěže. Naši školu reprezentovali dva studenti tercie A, kteří postoupili z okresního kola, Alena Brabencová a Daniel Hanzelka.

Úroveň všech soutěžících byla vysoká a většina z nich byla o rok starší než naši reprezentanti. Přesto se nám podařilo získat jedno z medailových míst. Na třetím místě se umístila Alena Brabencová, která měla jako jediná plný počet bodů z poslechu úrovně B2. Příští rok máme opět šanci zabodovat, pokud se tito naši mladí angličtináři znovu zúčastní, v což doufáme.

Děkujeme za účast a blahopřejeme.

Mgr. Naděžda Kadlecová

Euroweek 2013 – Palermo, Sicílie

Jedenáctičlenná delegace studentů  Gymnázia v České Lípě reprezentovala  2.-9.března 2013 svou školu na mezinárodní studentské konferenci  Euroweek 2013 v Palermu na Sicílii. 

Studentské konference se zúčastnily delegace 10-15 studentů ve věku 15-18 let ze škol z Německa, Švýcarska, České republiky, Dánska, Nizozemí, Francie a Itálie a jejím tématem byla „Music“ (Hudba).

Pokračování textu Euroweek 2013 – Palermo, Sicílie