Astronomická olympiáda

Další ročník AO se koná v pátek 13.12.2013 v učebně fyziky ve 14.00 h. Olympiáda je určena všem žákům školy se zájmem o fyziku, zařazení do kategorií podle tabulky. Povolené jsou JAKÉKOLI pomůcky (knihy, počítač, tabulky, internet,..). Zájemci se mohou přihlásit u p. Ježáka do 13.12.2013 (do 12.00).
Kategorie:
 

AB           septima, oktáva
CD   kvinta, sexta
EF   tercie, kvarta
GH   prima, sekunda

 

Projekt : Young MEPs for Democracy

Naše gymnázium se zapojilo do projektu Young MEPs for Democracy, sedm studentů z vyššiho gymnázia se od 6. dubna do 12. dubna 2014 zúčastní simulace zasedání pracovní skupiny Evropského parlamentu v Lotyšsku. Po sedm dnů 74 mladých lidí ze šesti rozdílných evropských zemí přednese své návrhy týkající se ožehavé otázky sociální inkluze.Z každé země budou během hlasování vybráni dva zástupci, kteří se zúčastní opravdového zasedání pracovní skupiny zaměřující se na řešení tohoto problému v Bruselu

Pokračování textu Projekt : Young MEPs for Democracy