Naše škola vysílá první dva týmy do celostátní hry etwinning

Projekt Hrajeme si s eTwinningem byl otevřen k oslavě desetiletého výročí založení eTwinningu. Hra probíhá od 10. února 2015 a bude zakončena 10. října 2015 na Národní konferenci eTwinning. Zapojit se do ní mohou všechny MŠ, ZŠ a SŠ, a to kdykoli v průběhu roku. Hra se skládá z deseti úkolů, které jsou koncipovány tak, aby byly realizovatelné ve všech typech škol. Do hry se můžete kdykoliv připojit a úkoly dodatečně splnit. Za každý úkol dostanou týmy virtuální odznak a na konci hry dostanou certifikát o účasti a drobné dárky.

Pokračování textu Naše škola vysílá první dva týmy do celostátní hry etwinning

Historie lékařství podle Járy Cimrmana

I v letošním roce jsme se zapojili do 3. ročníku chemické soutěže ChemQuest, kterou pořádá VŠCHT Praha. Soutěží se v prezentaci pokusů na dané téma zábavnou formou. V první části soutěže jednotlivá družstva pokus zrealizují a sepíší o jeho realizaci podrobnou dokumentaci. Vybraní finalisté jsou následně pozváni k prezentaci pokusu před odbornou porotou (VŠCHT, PřFUK, AV ČR,…) Celkem se povedlo odeslat práce čtyř tříčlenných družstev na téma Chemie a zdraví.

Pokračování textu Historie lékařství podle Járy Cimrmana

MEDAILOVÁ „VICHŘICE“ v okresním kole zeměpisné olympiády

V úterý 17. 2. se konalo v naší budově okresní kolo zeměpisné olympiády pro žáky ZŠ (kat. A, B, C) a SŠ (kat. D). Jako hostitelé jsme nebyli štědří pro účastníky z ostatních škol, protože z celkového počtu 12 medailových umístění jsme brali hned 7 "cenných kovů".

Pokračování textu MEDAILOVÁ „VICHŘICE“ v okresním kole zeměpisné olympiády

Mgr. Petra Švajdová zvítězila v soutěži agentury AFS

Studenti našeho gymnázia i v tomto školním roce obsazují přední pozice na soutěžích všech možných druhů, a to jak v okresních, tak v krajských kolech. Pozadu ovšem nezůstávají ani učitelé, z nichž si celá řada neustále rozšiřuje své znalosti a zkušenosti účastí v programech dalšího vzdělávání a nejrůznějších soutěžích.

Pokračování textu Mgr. Petra Švajdová zvítězila v soutěži agentury AFS

V anglickém jazyce poráží Gymnázium Česká Lípa konkurenci na celé čáře!

Po úspěších mladších i starších žáků v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce jsme napjatě očekávali výsledky okresního kola kategorie III A, tedy studentů středních škol, které se konalo v pátek 20.2.2015. Přihlášených soutěžících bylo 17, i přesto jsme věřili, že studenti reprezentující naší školu obsadí přední místa. A skutečně se tak stalo! Tuto prestižní soutěž, ve které se angličtina účastníků pohybuje na úrovni B2-C1 Evropského referenčního rámce jazyků, zcela ovládli studenti VII A – Petr Šimánek  (1. místo) a  Jakub Lípa (2. místo). Oběma jim k vítězství blahopřejeme a slibujeme, že jim v krajském kole, kam oba postupují, budeme držet palce!

Jana Triguinho

Wolkerův Prostějov – okresní kolo soutěže v uměleckém přednesu pro střední školy

Česká Lípa, Libertin 19. 2. 2015:

1)   kategorie recitačních souborů – 1. místo: HRK (pásmo Josef Fousek – Pravdy kousek) Daniel Kohout, Klára Ponížilová, Bára Košková, Lucie Kunešová

2)   kategorie individuálních výstupů – I. věková kategorie:  2. místo – Lukáš Janeček 1. A, 3. místo – Klára Ponížilová V. B

Gratulujeme! PhDr. Miroslav Kučaba

Krajské kolo Přeboru školních družstev v šachu

Ve středu 18. února se v Liberci konalo krajské kolo Přeboru školních šachových družstev v kategoriích ZŠ 1, ZŠ 2 a SŠ. Úspěšně si vedli naši zástupci v kategorii SŠ. V konkurenci devíti týmů obsadili 2. místo, čímž získali právo účasti na republikovém mistrovství. Družstvo GČL hrálo ve složení: Jiří Liška, Vladimír Křížek, Simona Jínová, Lukáš Kolč a Petr Fuka.

Blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.

R. Tulka

Österreichisches Sprachdiplom Deutsch

Od školního roku 2016/2017 je možné skládat mezinárodní certifikát z německého jazyka Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (www.osd.at). Certifikátní zkouška ÖSD patří mezi tři (Rakousko, Německo, Švýcarsko) hlavní zkouškové systémy s uznatelností ve všech německy mluvících zemích, a to jak u zaměstnavatelů, tak u státních institucí a ve školství.

Zkoušky ÖSD jsou zároveň zařazeny do vyhlášky o standardizovaných jazykových zkouškách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, tudíž jsou akceptovány jako doklad o jazykové kvalifikaci v němčině státní správou a ve školách všech stupňů v České republice.

Pokračování textu Österreichisches Sprachdiplom Deutsch