Charitativní sbírka Světluška – Svítíš

 V pondělí 7.9.2015 se naši dobrovolníci vypravili do města se zapečetěnými kasičkami, tykadly, přívesky a náramky, aby pomohli při charitativní sbírce a podpořili tak nevidomé či těžce zrakově postižené kamarády. Podařilo se nám vybrat a odeslat několik tisíc korun.

Naši dobrovolníci Štěpánka Kusá, Viktor Česenek, Petr Kaiser, Dominik Izák Exner, Pavlína Kašparová, Dominik Tománek,  Majda Vydrová a Ema Jeřábková odvedli skvělou práci. Za pomoc a ochotu při realizaci této akce jim patří velký dík.

http://www.rozhlas.cz/svetluska/portal/

Mgr. Veronika Vosálová

Adaptační kurz 2015

Osmdesát dětí a průběžně také více než deset učitelů se zúčastnilo adaptačního kurzu pořádaného pro studenty, kteří nastoupili do prvních ročníků.

Žáci první A, B  a primáni se prvního září ve škole přivítali se svými třídními učiteli, dostali základní informace a odpoledne už se ubytovávali v rekreačním středisku v Holanech. Každou třídu čekal blok kohezních a seznamovacích her, výlet do okolí a také závěrečný orientační závod. Dost času zbylo i na sportování, nechybělo osobní volno.

Pokračování textu Adaptační kurz 2015

KARTY ISIC, ITIC NA NAŠÍ ŠKOLE

Každý žák Gymnázia Česká Lípa má nárok na vystavení mezinárodního studentského průkazu ISIC. Nemáte-li platnou kartu a rádi byste se dozvěděli o možnostech jejího využití, veškeré informace i instrukce, jak si kartu objednat, najdete zde. V případě, že již jste majitelem karty a máte zájem o prodloužení její platnosti, stačí pouze nahlásit svůj zájem v kabinetě č. 422 nebo na mailové adrese triguinhoj@gym-cl.cz a uhradit 150,- Kč. Revalidační známka, prodlužující platnost karty do konce roku 2016, vám bude objednána a pak v průběhu měsíce října vydána. Uzávěrka objednávek karet i revalidačních známek je 15. 9. 2015. Mgr. Jana Triguinho