Přednáška ředitele Ústavu molekulární genetiky AV ČR na GČL

Vždy nás potěší, když můžeme na naší škole v rámci akcí pořádaných pro zájemce o biologii přivítat přední české odborníky. Ve středu 2. března přijel za našimi studenty prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., který je profesorem imunologie na Přírodovědecké fakultě UK a od roku 2005 také ředitelem Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Výsledky práce Václava Hořejšího byly zveřejněny v desítkách vědeckých publikacích a článcích v mezinárodních odborných časopisech. Pan profesor tak patří mezi nejcitovanější současné české vědce. Za svou práci získal řadu významných ocenění – např. Medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy, Cenu AV ČR nebo Granátový imunoglobulin za celoživotní zásluhy o rozvoj imunologie.

Pokračování textu Přednáška ředitele Ústavu molekulární genetiky AV ČR na GČL

Burza minerálů splnila očekávání

V sobotu 5. března se v prostorách našeho gymnázia již podruhé uskutečnila mimořádná akce – 35. českolipské setkání mineralogů a paleontologů v České Lípě, známé též jako burza minerálů.

Navázali jsme tak na loňskou spolupráci s organizací JESIS, s. r.o., která je hlavním organizátorem této tradiční českolipské akce. Burza se uskutečnila v prostorách školní jídelny a čtyř dalších učeben, přičemž všechny tyto místnosti musely být pro tak rozměrnou událost uzpůsobeny. Práci navíc odvedli páni školníci, paní uklízečka, vedoucí jídelny, ale i někteří učitelé a žáci. Pro vystavovatele i návštěvníky fungoval také školní bufet, kde byla připravena bohatá nabídka občerstvení.

Pokračování textu Burza minerálů splnila očekávání