VÍTĚZSTVÍ V NÁRODNÍM KOLE MATEMATICKÉ SOUTĚŽE

Mezinárodní matematická soutěž Pangea vznikla v roce 2007 v Německu. V současné době se koná již ve 22 evropských zemích. Je organizována dvoukolově – školní a finálové kolo. Soutěž je určena pro žáky 4. – 9. tříd základních škol a studenty odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Hlavním cílem soutěže Pangea je podpořit motivaci žáků a studentů vůči matematice a poukázat také na její důležitost v běžném a profesním životě. Úlohy jsou vybírány tak, aby motivovaly soutěžící k výkonu a logickým úvahám.

V ČR se letos uskutečnil třetí celonárodní ročník, nad kterým převzaly záštitu Český svaz vědecko-technických společností a Jednota českých matematiků a fyziků. Patrony se pro rok 2017 stali herečka Dana Morávková a herec a architekt David Vávra.

Pokračování textu VÍTĚZSTVÍ V NÁRODNÍM KOLE MATEMATICKÉ SOUTĚŽE