Umění žít spolu

 Je název projektu pro středoškoláky, kteří se zajímají o dění kolem sebe. Tato akce byla financovaná programem Erasmus+. Tři studentky ze 7AV využily možnosti se této události zúčastnit a o své dojmy se podělily:

    ,, Víkend 24. – 26. listopadu jsme strávily na konferenci  Umění žít spolu, která proběhla v Praze. Na této konferenci jsme měly možnost se s dalšími středoškoláky dozvědět vice o tématu kulturní dědictví České republiky. V sobotu dopoledne proběhlo představení hostů a diskuze s nimi. Dozvěděly jsme se o kulturním dědictví z různých úhlů pohledu.

       Hosté byli například z oboru architektury, ochrany přírody, vzdělávání mládeže, problematiky menšin a dalších.  V odpoledním sektoru probíhaly workshopy s hosty. My se zúčastnily například workshopu s názvem Zachraň svět za 90 minut, kde jsme měly možnost si vyzkoušet vytvořit kampaň týkající se nějaké problematiky České republiky. Ve večerních hodinách probíhala Živá knihovna, kde jsme si mohly popovídat s lidmi/knihami, kteří vytvořili nějaký zajímavý projekt.

     Program byl velmi nabitý a vyčerpávající, ale velmi zajímavý. V neděli proběhlo shrnutí a zhodnocení minulého dne a poté komiksový workshop, kde jsme měly možnost  dozvěděti se vice o komiksech a zároveň si jeden na téma kulturní dědictví vytvořit. Poté nás čekal už jen oběd a rozloučení.

     Jsme velmi rády za možnost se této akce zúčastnit a doufáme, že podobnou možnost budeme mít i nadále. “

      Za 7AV Lucie Myslíková, Kristýna Pröllerová a Sabina Tlatlová

Studentkám ze septimy děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy .

Martina Šimánková