Staň se diplomatem

Skupina 14 studentů z kvarty se 30. listopadu vypravila do Krajské vědecké knihovny v Liberci, kde Asociace mladých občanů  pořádala projekt s názvem „Staň se diplomatem“, jednalo se o regionální simulaci Pražského studentského summitu a tento projekt byl primárně určen žákům 8. a 9. ročníků (včetně odpovídajících ročníků gymnázií). Projekt si kladl za cíl simulovat zasedání Rady bezpečnosti OSN a rozvoj soft skills dovedností (komunikace, spolupráce, respekt, schopnost vyjednávání).

     Akce trvala celý den a skládala se ze dvou bloků.  Během dopolední části byly žákům interaktivní formou poskytnuty základní informace o výzvách, se kterými se mezinárodní společenství potýkají. Dozvěděli se více o Organizaci spojených národů, zvláštní důraz byl kladen na seznámení se s činností Rady bezpečnosti OSN a její rolí při řešení mezinárodních konfliktů.  V odpolední části se pak žáci již ocitli v roli diplomatů jednajících v Radě bezpečnosti OSN. Každý žák se stal velvyslancem nějaké země.  Ve dvou skupinách po patnácti účastnících zasedli v tomto simulovaném orgánu a pokusili se na základě informací z dopoledních přednášek a připravených materiálů vyřešit konkrétní mezinárodní konflikt. 

    Na závěr dostali studenti diplom za účast na projektu a pro tři nejlepší studenty byla také připravena zvláštní odměna.  Jsem velmi ráda, že mezi třemi nejlepšími diplomaty byli dva naši studenti, Jan Picmaus a Václav Kratochvíl. Připravenost našich dětí, ochota zapojit se do práce byla členy asociace velmi dobře hodnocena.  Dětem děkuji, užili jsme si fajn den a věta :  ,,Máte naprosto úžasné děti.“ od organizátorů akce určitě vystihuje vše.  Na druhou stranu k našemu dobrému pocitu z celé akce jistě přispěla i skvělá zkušenost asociace s těmito typy projektů. Vysoké nasazení, dynamičnost, profesionalita, ale i zábavnost a skvělý vztah k dětem  jsou slova, kterými bych zhodnotila činnost lektorů, zpravidla z řad studentů pražských vysokých škol.

Mgr. Martina Šimánková