Německá olympiáda 2019

Každým rokem se koná soutěž v německém jazyce.  Žáci si zde poměřují své znalosti v konkurenci s ostatními žáky z jiných tříd.

Náplní soutěže je poslech a konverzace na běžná témata, popis fotografie či obrázku.

Žáci jsou rozděleni do dvou základních kategorií podle věkových skupin.

Školní kolo proběhlo ve dnech 10.12.2019 v kategorii  II.B. , 13.12.2019 v kategorii III.A.

Pokračování textu Německá olympiáda 2019

Konverzační soutěž v AJ (kategorie IA) – školní kolo

Dne 13. 12. 2019 proběhlo školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce v kategorii nejmladších – prima, sekunda. Na všech šestnáct přihlášených studentů čekala písemná část skládající se z poslechového a gramatického testu, přičemž deset nejúspěšnějších postoupilo k ústní části, kde účastníci pohovořili na vybrané téma a popsali obrázek.

Pokračování textu Konverzační soutěž v AJ (kategorie IA) – školní kolo

Naše pomoc se podařila

Z výtěžku našich charitativních aktivit jsme v prosinci předali částku 7 000 Kč pro klienty Domova pro seniory v České Lípě. Rádi publikujeme pro naše žáky a rodiče poděkování paní ředitelky  Sociálních služeb města Česká Lípa Mgr. Jitky Dočkalové. Terapeutické hračky jsou jistě vhodným dárkem pro seniory k nadcházejícím Vánocům.

Mgr. Helena Paszeková

Poznávací zájezd do UK – Velký okruh Walesem

Studenti vyššího gymnázia se mohou od 13. 12. 2019 hlásit na 9denní poznávací zájezd do UK, konaný v termínu16. 6. – 24. 6. 2020.

Pojedeme do Walesu, po cestě tam navštívíme Brusel a úchvatné město Bruggy na severu Belgie, kde jednu noc přespíme. Při cestě zpět je naplánována jednodenní prohlídka Londýna. Ubytování a strava budou zajištěny v hostitelských rodinách.

Pokračování textu Poznávací zájezd do UK – Velký okruh Walesem

Wien, Bratislava 2020 – seznam účastníků

Zájem o akci projevilo celkem 100 studentů. Někdo byl přihlášen i 2x, u jedné přihlášky nebylo uvedeno žádné jméno. Celkem se již během první minuty stačilo zaregistrovat 72 studentů. Bohužel volných míst je pouze 49 – studenti na "postupových" místech si v nejbližší době vyzvednou závaznou přihlášku u Mgr. Hluštíkové (kabinet č. 416) a vyplněnou přihlášku se zálohou 1.000,- Kč předají tamtéž do 12. prosince do 12 hodin.  Pokud někdo z přihlášených studentů zjistí, že se akce nemůže zúčastnit, neprodleně informuje vedoucího akce (kabinet č. 410, Mgr. Kosina) – uvolněné místo bude obratem nabídnuto náhradníkovi v pořadí podle času registrace.

R. Tulka