Nejmladší chemici zazářili v okresním kole

V úterý 3. března se na našem gymnáziu konalo okresní kolo Chemické olympiády pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Své chemické znalosti a laboratorní dovednosti si v tomto kole porovnávali žáci Gymnázia Česká Lípa, Gymnázia Mimoň, ZŠ Náměstí Míru Nový Bor, ZŠ U Lesa Nový Bor a ZŠ Slovanka Česká Lípa.

Pokračování textu Nejmladší chemici zazářili v okresním kole

Upinfo

aktualizace 15.3. 19:45

Informace pro žáky a rodiče k provozu školy v období nouzového stavu – týden od 16. do 20. 3.

 • Respektujte prosím, že škola je uzavřena. Nechoďte tedy vůbec do školy. Pokud máte studijní materiály (zejm. učebnice) v šatních skříňkách, požádejte své učitele, aby vám potřebné stránky poslali.
 • Kancelář školy bude pro administrativní záležitosti v provozu od 8 do 13 hodin, ovšem naléhavě vás žádáme, abyste minimalizovali osobní návštěvy jen na naprosto nezbytné případy. Doporučujeme před případnou návštěvou zavolat na číslo 487 829 101 a předem se dohodnout, řadu věcí lze vyřídit online. 
 • Všechny soutěže a další aktivity i mimo školu se ruší.
 • Účastníci přípravných kurzů k přijímacím zkouškám dostanou materiály pro každý týden elektronicky, první již byly odeslány 13. 3.
 • Škola bude dle možností vyučovat distančně. Pro naše žáky připravujeme studijní materiály i online vyučovací hodiny, zároveň jsme si vědomi toho, že neznáme osobní situaci žáků a jejich rodin a též nevíme, jaká bude celková situace v následujících dnech – budeme mít pochopení pro případy, kdy se žáci učitelům neozvou či nebudou moci úkoly plnit.
 • Protože lze oprávněně předpokládat, že pandemie koronaviru se bude ještě vyvíjet, počítejme všichni s tím, že opatření a doporučení se mohou dále aktualizovat, upřesňovat, měnit. Budeme vás informovat prostřednictvím školního webu a systému Edupage.
 • Pro nás všechny je to nová situace, ovšem věříme, že se nám ji podaří bez větších obtíží zvládnout. Odpovědný přístup nás všech a vzájemné pochopení nám jistě pomohou, stejně jako rozvaha.

Helena Paszeková, ředitelka školy

Česká Lípa 15. března 2020


Informace pro žáky a rodiče k období uzavření škol:

 • Počítá se s uzavřením minimálně na 14 dní, přesný termín nelze zatím sdělit.
 • Přihlášené obědy škola automaticky odhlašuje.
 • Prozatím došlo ke zrušení těchto akcí: přípravné kurzy (účastníci dostanou elektronicky studijní materiály), krajské kolo dějepisné olympiády, burza minerálů 21. 3., dílny projektu Lanterna Futuri 22.-28. 3.
 • Škola v týdnu od 16. 3. zahájí e-learningovou formu výuky, tj. bude žákům prostřednictvím elektronické pošty, systému Edupage a sdíleného prostředí (OnedriveTeams) poskytovat materiály ke studiu. Žáci budou kontaktováni svými vyučujícími.
 • Doporučujeme nadále sledovat již dříve doporučované weby https://www.mzcr.cz/ a msmt.cz , případně portál Libereckého kraje www.edulk.cz , kde budou umisťovány aktuální informace pro nás všechny.
 • Pokud jste během jarních prázdnin vycestovali do zahraničí, připomínáme obecné doporučení omezit veškeré kontakty s okolím na 14 dní. 
 • Veškeré informace ohledně situace k onemocnění COVID-19 v Libereckém kraji najdete zde: https://krajsky-urad.kraj-lbc.cz/covid-19-v-libereckem-kraji
 • Kancelář školy bude otevřena od 8 do 14 hodin

S pozdravem

Mgr. Helena Paszeková, ředitelka školy

Máme stříbrné umístění v kraji v olympiádě z anglického jazyka!

 Alena Hluštíková předvedla 3. března v Liberci naprosto suverénní výkon a získala 2. místo v Krajském kole konverzační soutěže z anglického jazyka v kategorii II.B. ( víceletá gymnázia, tercie a kvarta) Soutěž se skládala z poslechu, popisu obrázku a řešení kontroverzních témat. Naše studentka v této soutěži s přehledem obstála a právem obsadila stříbrnou pozici a stala se i náhradnicí do kola celostátního. Alence přejeme hodně štěstí v obdobných soutěžích na vyšším stupni gymnázia, děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme hodně úspěchů do budoucna.
Mgr. Martina Šimánková