EKOKŘEČCI postupují do NÁRODNÍHO KOLA

Studenti přírodovědného kroužku Ekokřečci se zúčastnili krajského kola soutěže Zlatý list. Soutěž probíhala formou stezky, na které byla stanoviště různých přírodovědných oborů (např. zoologie, botanika, geologie, lesnictví, ekologie), kde účastníci zodpovídali otázky a určovali přírodniny. Součástí soutěže bylo i hodnocení práce pro přírodu. Pokračování textu EKOKŘEČCI postupují do NÁRODNÍHO KOLA

PRVNÍ KOMUNITNÍ SETKÁNÍ POD ŠPIČÁKEM PRO ŽÁKY, RODIČE I VEŘEJNOST

Sdružení pro Gymnázium Česká Lípa, zapsaný spolek, pořádá ve spolupráci se studentským parlamentem a vedením školy první komunitní setkání, a to ve čtvrtek 1. června od 17 hodin v jídelně školy. Tématem setkání budou regionální dějiny a jako host na něm vystoupí Mgr. Tomáš Cidlina, autor knihy Leipsche, který se specializuje na problematiku česko-německých vztahů ve 20. století. Pokračování textu PRVNÍ KOMUNITNÍ SETKÁNÍ POD ŠPIČÁKEM PRO ŽÁKY, RODIČE I VEŘEJNOST

Odznak všestrannosti olympijských vítězů, výborné výkony našich sportovců a postup na republiku!

V roce 2019 jsme se naposledy účastnili celorepublikově oblíbené soutěže s názvem Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV). Soutěž je určena pro žáky nižšího gymnázia (tedy tříd primy až kvarty).  Pokračování textu Odznak všestrannosti olympijských vítězů, výborné výkony našich sportovců a postup na republiku!

Didaktické testy zvládli maturanti opět bez problémů

15. května škola obdržela výsledky maturitních zkoušek společné části – didaktických testů z českého jazyka, matematiky a cizích jazyků, které zadává a vyhodnocuje státní společnost Cermat.
Všech 88 maturujících žáků v těchto testech uspělo a někteří s téměř či zcela stoprocentní úspěšností. I letos tak naši maturanti splnili očekávání a nezbývá než popřát jim stejnou úspěšnost i při ústních profilových ( tj. školních) zkouškách, které budou probíhat od 16. do 19. května.

Mgr. Helena Paszeková, ředitelka skoly

Okresní kolo ve florbalu středních škol

Okresní kola ve florbalu vyvrcholila 26. 4. turnaji  chlapců a dívek středních škol. Obou soutěží se již tradičně zúčastnila i naše škola. 

Nejdříve se konal turnaj chlapců. Hned po úvodních minutách prvního utkání našich florbalistů s OA Česká Lípa bylo zřejmé, že výkonnost obou družstev bude velmi vyrovnaná a zvítězí ten, kdo udělá méně chyb, protože každá chyba je vždy soupeřem potrestána gólem. Nerozhodný výsledek 3 : 3 byl toho důkazem. Pokračování textu Okresní kolo ve florbalu středních škol