Archiv autora: Mgr. Helena Paszeková

Státní maturitní zkoušky zvládli naši žáci v červnu výborně

Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (Cermat) každoročně v tomto období zveřejňuje data a analýzy maturitních zkoušek konaných v řádném jarním období. Nejinak tomu i letos, přestože maturitní zkoušky v roce 2021 byly ovlivněny pandemií covid-19. Všichni maturanti ale absolvovali státní část maturit v podobě didaktických testů z českého jazyka a literatury a výběrově pak buď didaktický test z matematiky, nebo z cizího jazyka (většinově anglického). Pokračování textu Státní maturitní zkoušky zvládli naši žáci v červnu výborně

První týden ve škole

Od 1. září uplynul již týden, a i když počasí ještě často připomíná prázdniny, naše škola začala již naplno fungovat. A bez problémů. K 9. 9. za sebou máme povinné screeningové testování antigenními testy, žádný z testovaných neměl pozitivní výsledek. Noví žáci v 1.A, 1. B a primě už se v budově zorientovali a od neděle 12. 9. je čeká třídenní adaptační kurz v rekreačním středisku Holany, kde si zahrají hry, lépe se poznají, ale poslechnou si i rady, jak co nejlépe a nejefektivněji studovat. Pokračování textu První týden ve škole

Virtuální prohlídka školy

Ve spolupráci s českolipskou reklamní agenturou DEUS vzniklo nové video, které má za cíl představit naši školu zejména současným uchazečům o studium, kteří nás bohužel letos nemohou navštívit v rámci dne otevřených dveří. Virtuální prohlídka školy spojená s malou ukázkou některých aktivit žáků a učitelů je ale samozřejmě k dispozici na titulní stránce webu www.gymcl.cz rodičům, absolventům i široké veřejnosti. Ať se líbí!

1.POLOLETÍ 2020-2021 ÚSPĚŠNĚ UKONČENO

Studentky a studenti naší školy zvládli právě ukončené klasifikační období velmi dobře, přestože bylo většinově realizováno pouze distanční formou. S jedinou výjimkou byli všichni klasifikováni a 462 žáků z celkového počtu 463 prospělo, řada z nich s vyznamenáním. Distanční výuka probíhala výhradně online formou bez výraznějších problémů. Pokračování textu 1.POLOLETÍ 2020-2021 ÚSPĚŠNĚ UKONČENO

Připomněli jsme si 100. výročí českého gymnázia v České Lípě

V září roku 1920 byla v České Lípě otevřena první třída českého gymnázia jako první české střední školy po vzniku Československa. Toto výročí jsme chtěli připomenout výrazněji, ale obdobně jako podmínky pro české gymnázium za uplynulých 100 let nebyly vždy nejlepší, nepodařilo se ani nám nyní otevřít při této příležitosti školu široké veřejnosti a ukázat, jak navazujeme na tradice gymnaziálního vzdělávání v našem městě. V omezených podmínkách jsme zvolili komornější slavnostní schůzku, kterou jsme věnovali především našim bývalým kolegům, a za jejich přítomnosti jsme se rozhodli vysadit pamětní strom.

Tato malá slavnost se uskutečnila v pátek 25. září v odpoledních hodinách. Naše pozvání přijal i Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana Libereckého kraje, za město Česká Lípa pak Mgr. Květa Menclová. Velmi rádi jsme přivítali bývalé zaměstnance a mezi nimi zvláště dva předcházející ředitele naší školy, pana Bohumila Daniela a pana Stanislava Maye.

Oficiální program zahájila ředitelka úvodním proslovem, poté následovalo vystoupení Mgr. Aschenbrennera, který přítomným přiblížil okolnosti vzniku českého gymnázia v našem městě před sto lety. Po krátkém kulturním vystoupení učitelek a žáků došlo i na malou prohlídku školy a nejvíce zaujala nová laboratoř chemie. Nechybělo ani neformální vzájemné popovídání a malé občerstvení zejména v podobě stylového dortu.

Pamětní lípa byla vysazena ve venkovním areálu školy a byla též opatřena pamětním kamenem. Doplněna bude ještě časová schránka, která bude obsahovat vydané almanachy mapující historii Gymnázia Česká Lípa i dokumentaci této slavnostní připomínky.

Za fotografie děkujeme též Petrovi Pokornému z Českolipského deníku.

Helena Paszeková, ředitelka školy