Archiv rubriky: Dokumenty

Výběrová řízení – informace

2019:

Modernizace laboratoře chemie:

(Předmětem veřejné zakázky je modernizace laboratoře a dodávka nábytku pro laboratoř chemie na Gymnáziu, Česká Lípa, p. o., Žitavská 2969, 470 01 Česká Lípa. Jedná se o komplexní rekonstrukci učebny včetně nových rozvodů vodoinstalace, elektroinstalace a zařízení plynofikace. Součástí dodávky jsou i drobné stavební práce, demontáž a likvidace stávajícího vybavení, pokládka PVC a následná výmalba.)

 

Zajištění poledního stravování pro Gymnázium Česká Lípa

(Předmětem veřejné zakázky je zajištění poledního stravování studentů a zaměstnanců zadavatele.

Toto polední stravování bude zajištěno formou výroby obědů ve výrobně dodavatele a následný dovoz těchto obědů do školní výdejny zadavatele.

Výdej obědů si zajišťuje zadavatel sám vlastními zaměstnanci.)

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle čl. 13 a 14 Obecného nařízení 2016/679

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace, IČO: 6223704, se sídlem Česká Lípa, Žitavská 2969, 47006 (dále jen „Škola“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje zákonné zástupce žáků (tedy zákonné zástupce „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Školy, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Školou.

Pokračování textu GDPR

Dokumenty školy

 

Povinně zveřejňované Ostatní
Zřizovací listina

Organizační řád

Etický kodex

Výroční zprávy o činnosti školy + Ročenky
dle zákona č.561/2004 sb., ve znění pozdějších předpisů

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2018

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2017

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2016

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2015

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2012

Školní řád

Dodatek ŠŘ

Stejnopis a opis vysvědčení + žádost

Vnitřní předpisy

Celoroční plán práce

Provozní řád školní jídelny

Plán rozvoje školy od r. 2015

Finanční dokumenty
Účetní uzávěrka za rok 2019

Účetní uzávěrka za rok 2018

Finanční dokumenty 2019

Finanční dokumenty_2018

Pro rok 2018

Účetní závěrka za rok 2017


Pro rok 2017 – úprava z 11/2017

Pro rok 2017 – úprava 2

Pro ro 2017 – úprava

Pro rok 2017

Výroční zprávy o poskytování infomací:

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016

Smlouvy dle veřejných zakázek nad 500 tisíc:

2012  škola nerealizovala žádnou zakázku, která převyšovala uvedenou cenu
2013  zde