Archiv rubriky: Historie

Historie Gymnázia Česká Lípa

Historie Gymnázia v České Lípě je dlouhá a bohatá. Sahá až k roku 1627, kdy bylo zřízeno latinské gymnázium při augustiniánském klášteře, pokračuje školou německou, jež byla na konci 19. století zestátněna, a dále vybudováním českého gymnázia, jehož existence byla ukončena po mnichovském diktátu a záboru českého pohraničí Německem na podzim 1938 a které bylo obnoveno v roce 1945. Poslední neméně zajímavou etapu dějin školy pak tvoří léta 1945 – 1994. Za celé toto dlouhé období prošlo naší školou mnoho učitelů a studentů.

Chronologický přehled historie Gymnázia v České Lípě

1627 čtyřletá latinská škola, zakládající listina vévody Albrechta z Valdštejna ze dne 12. března 1627, přípravy ke zřízení školy probíhaly od r. 1624, prvním prefektem byl Paulus Conopaeus
1713 dosud čtyřtřídní gymnázium rozšířeno na šestitřídní
1783 gymnázium zrušeno, přeměněno na hlavní školu, tereziánské školské reformy
1806 obnoveno jako pětitřídní augustiniánské gymnázium
1819 rozšířeno na 6 tříd podle nové školské reformy
1848 rozšířeno na 7 tříd (15. 10.)
1849 zřízena 8. třída (15. 10.), počet žáků 150
1854 čeština jako povinný předmět, dosud nepovinná
1869 čeština opět nepovinným předmětem
1881 gymnázium zestátněno (2. 12.)
1882 přestěhování do nové budovy (1. 9.), počet žáků přes 300
1920 zahájilo výuku nově založené české reformní reálné gymnázium první třídou se 34 žáky (1. 9.)
1928 gymnázium dosáhlo plného počtu 8 tříd
1938 končí vyučování na českém gymnáziu (23. 9.), až do roku 1945 působí v České Lípě pouze gymnázium německé
1945 v osvobozené České Lípě zahájena znovu výuka ve všech 8 třídách gymnázia v budově dnešního SOU na Palackém nám.
1948 vydán zákon o jednotné škole, gymnázium tvoří 3. stupeň po škole národní a střední
1953 zřízena jedenáctiletá střední škola se 22 třídami a 892 žáky
1960 jedenáctiletá střední škola rozšířena na dvanáctiletou
1961 dvanáctiletá střední škola rozdělena na ZDŠ a SVVŠ (9+3)
1971 trojtřídní SVVŠ přeměněna na čtyřtřídní gymnázium, gymnázium přestěhováno do budovy bývalé něm. reálky na dnešním nám. Osvobození
1990 vedle dosavadního čtyřletého gymnázia otevřena první třída víceletého gymnázia, tohoto roku byla 1. 9. otevřena pobočka gymnázia v Mimoni, od 1. 9. 1991 se tato pobočka osamostatnila
1994 gymnázium přestěhováno do nové budovy na sídlišti Špičák dnem 7. 2.