Archiv rubriky: Termínový kalendář

Termíny 2011-2012

                                   TERMÍNY  NA  1. POLOLETÍ  2011 – 2012

 

1.9.                     – Zahájení školního roku

1. – 3.9.              – Seznamovací akce prvních ročníků  /Holany/

4. – 10.9.            – Vodácký kurz SPP tříd VII.A,B  /povodí Vltavy/

8.9.                     – Termín odevzdání výkazu o školní knihovně

9.9.                     – Termín odevzdání rozboru úrazů za školní rok 2010 – 2011

13.9.                   – Ústní část opravných maturitních zkoušek

16.9.                   – Termín odevzdání tematických a časových plánů učiva

22.9.                   – Schůzka s rodiči žáků 1.ročníků

28.9.                   – Státní svátek

30.9.                   – Termín odevzdání „Výroční zprávy"

3.10.                   – Termín odevzdání výkazu o ředitelství škol

7. – 17.10.          – Studijní pobyt žáků školy do Francie (Arles)

14.10.                 – Termín odevzdání výkazu o SŠ

19.10.                 – Projednání hodnocení školy a výroční zprávy pedagogickou radou

26. a 27.10.        – Podzimní prázdniny

28.10.                 – Státní svátek

3.11.                   – Termín odevzdání výkazu o školní jídelně

9. – 10.11.           – Burza škol

16.11.                 – Studentský den GČL

17.11.                 – Státní svátek

23.11.                 – Pedagogická rada /1.čtvrtletí/

24.11.                 – Schůzky s rodiči žáků

1.12.                   – Den otevřených dveří GČL

15.12.                 – Poslední termín pro podání přihlášek k maturitní zkoušce

23.12. – 2.1.       – Vánoční prázdniny

26.1.                   – Pedagogická rada /1.pololetí/

                           – Termín odeslání zprávy o výsledku kontrol za r. 2010

27.1.                   – Termín zveřejnění počtu přijímaných žáků do prvních ročníků a podmínek

                             přijímacího řízení

31.1.                   – Pololetní vysvědčení

 

Termíny případných lyžařských kurzů budou upřesněny dodatečně.

Upozorňuji, že termíny, které se týkají MZ mohou být změněny (jsou z připravované vyhlášky

o ukončování studia, která prochází schvalovacím řízením a má být platná od 30 září 2011).

 

 

                                TERMÍNY  NA  2. POLOLETÍ  2011 – 2012

 

3.2.                         – Pololetní prázdniny

23.2.                       – Informační odpoledne pro zájemce o studium

24.2.                       – Termín odevzdání zprávy o poskytování informací za r.2011

27.2.  – 2.3.            – Jarní prázdniny

6.3.                         – Informační odpoledne pro zájemce o studium

7.3.                         – Termín jmenování maturitní komise

15.3.                       – Poslední termín podání přihlášek ke studiu na SŠ

27.3.                       – Termín odeslání pozvánek k přijímacímu řízení

28.3.                       – Den učitelů

30.3.                       – Poslední termín odevzdání žákem vybraných literárních děl pro jarní MZ z Čj

31.3.                       – Termín pro změnu zřizovací listiny

5. – 6.4.                   – Velikonoční prázdniny

9.4.                         – Velikonoční pondělí

18.4.                       – Pedagogická rada /čtvrtletí/

19.4.                       – Schůzky s rodiči žáků

1.5.                         – Státní svátek

2. – 15.4.                – Didaktické testy a písemné práce společné části MZ

8.5.                         – Státní svátek

14. – 18.5.              – Studijní volno maturantů

21. – 25.5.              – Ústní část MZ

5.6.                         – Schůzka s rodiči žáků přijatých do prvního ročníku čtyřletého studia

7.6.                         – Schůzka s rodiči žáků přijatých do prvního ročníku osmiletého studia

15.6.                       – Poslední termín zpřístupnění výsledků MZ

18.6.                       – Poslední termín pro vydání maturitních vysvědčení

23.6.                       – Pedagogická rada

                               – Poslední termín pro podání přihlášek k podzimním MZ

27. – 28.6.               – Sportovní dny GČL

29.6.                       – Vysvědčení

                               – Závěrečná porada

                               – Poslední termín pro předání přihlášek k podzimním MZ Centru

                               – Poslední termín pro odevzdání žákem vybraných děl k podzimním MZ z Čj

1.7. – 31.8.             – Hlavní prázdniny

 

Termíny lyžařských kurzů budou upřesněny dodatečně.

Termíny přijímacích zkoušek budou upřesněny dodatečně.

Upozorňuji, že termíny, které se týkají MZ mohou být změněny (jsou z připravované vyhlášky

o ukončování studia, která prochází schvalovacím řízením a má být platná od 30 září 2011).