Archiv rubriky: Harmonogram školního roku

Harmonogram 2. pololetí školního roku 2007/2008

TERMÍNY NA 2. POLOLETÍ 2007 – 2008

1.2. – Pololetní prázdniny

9. – 16.2. – Lyžařský kurz třídy II.B

16. – 23.2. – Lyžařský kurz třídy II.A

18.2. – Termín odevzdání témat písemných maturitních prací z českého jazyka

27.2. – Termín odevzdání zprávy o poskytování informací za r.2006

2. – 10.3. – projektový týden třídy VI.A – Lanterna futuri

7.3. – Termín jmenování maturitních komisí

10. – 14.3. – Jarní prázdniny

18.3. – Jmenování komise pro kontrolu BOZP

20. – 21.3. – Velikonoční prázdniny

24.3. – Velikonoční pondělí

25.3. – Termín odeslání pozvánek k přijímacímu řízení

26.3. – Termín stanovení a zveřejnění jednotných kriterií pro přijímací zkoušky

28.3. – Den učitelů

31.3. – Termín pro změnu zřizovací listiny

9.4. – Maturitní písemná práce z českého jazyka

16.4. – Pedagogická rada /čtvrtletí/

17.4. – Schůzky s rodiči žáků

21.4. – První kolo přijímacích zkoušek

1.5. – Státní svátek

8.5. – Státní svátek

14.5. – Klasifikační porada 4.A, VIII.A a VIII.B

16.5. – Vysvědčení 4.A, VIII.A a VIII.B

19. – 23.5. – Studijní volno 4.A, VIII.A a VIII.B

26. – 30.5. – Maturity 4.A, VIII.A a VIII.B

30.5. – Slavnostní předání maturitních vysvědčení

3.6. – Schůzka s rodiči žáků přijatých do prvního ročníku čtyřletého studia

5.6. – Schůzka s rodiči žáků přijatých do prvního ročníku osmiletého studia

23.6. – Pedagogická rada

26.6. – Sportovní den GČL

27.6. – Vysvědčení

– Závěrečná porada

Termíny kurzů sportu a pobytu v přírodě budou upřesněny dodatečně.

Termíny případných dalších kol přijímacích zkoušek budou určeny podle výsledků prvního kola.

Hlavní prázdniny začínají 30.června 2008 a končí v neděli 31.srpna 2008.