Archiv rubriky: Němeký jazyk

Vysokoškolské studium v Německu

Univerzita v Passově zve všechny zájemce o studium k internetové prezentaci univerzitních oborů ve středu 20.3.2013 od 11 do 12 hodin a ve čtvrtek 11.4.2013 od 14 do 15 hodin na adrese www.uni-passau.de/webinar.html

Další informace o vysokoškolském studiu v Passově získáte u Mgr. Veroniky Vosálové,  učebna NJ – 223.

Mgr. Veronika Vosálová

Německé reálie jinak

Při tématech, jakými jsou například dějiny německy mluvících zemí nebo jejich reálie – v podstatě zeměpis, většina studentů očekává několik hodin nudného výkladu, faktů, tabulek a dat. To, že reálie nemusí být jen strohé čtení a biflování, jsme si vyzkoušeli na středeční hodině v 8 ráno a reálie jsme pojali jako ochutnávku tradičního dortu Schwarzwald.

Pokračování textu Německé reálie jinak

Projekt – Sprachdiplomschule

Českolipské gymnázium  ve středu 3. března  navštívil velvyslanec SRN v České republice pan Johannes Haindl, aby společně s panem Willi Krusemannem, představitelem Centrály pro zahraniční školství a vzdělávání,  odhalil nástěnnou plaketu Partnerschule.

Této slavnostní události se účastnili také další hosté – zejména starostka České Lípy paní Hana Moudrá, dále paní Eva Stehlíková – předsedkyně školské rady, vyučující německého jazyka  a další zástupci naší školy.

Pokračování textu Projekt – Sprachdiplomschule

Informace pro volbu druhého cizího jazyka

1. Deutsches Sprachdiplom – mezinárodní zkouška

Německý jazyk je rodným jazykem sousedů na severu, západě a jihu naší republiky a slouží jako dorozumívací prostředek i ve většině evropských zemí.

Od školního roku 2009-2010 si studenti osmiletého vzdělávacího cyklu mohou vybrat vedle hlavního jazyka (anglický jazyk) i druhý cizí jazyk (francouzský jazyk, německý jazyk).

Výuku německého jazyka bude zajišťovat vedle českých učitelů i německý lektor, předpokládá se od školního roku 2012-13.

Pokračování textu Informace pro volbu druhého cizího jazyka