Archiv rubriky: Obecné informace

Základní informace

Základní informace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Ředitel školy:

Mgr. Michal Kosina (tel. 487 829 103, kosinam@gymcl.cz )

Statutární zástupce ředitele:

Mgr. Radim Fojtů (tel. 487 829 109, fojtur@gymcl.cz)

Zástupkyně ředitele školy:

Mgr. Květa Menclová (tel. 487 829 110. meclovak@gymcl.cz)

IČO:62237004

IZO: 102145598

Zřizovatel: Liberecký kraj

Bankovní spojení: 2621750217 / 0100

 

Telefon:  +420 487 829 101 (sekretariát), linka: 101-130 (viz kontakty)

GSM brána: 602 220 625, 775 869 439

Fax: +420 487 529 152

E-mail: gymcl@gymcl.cz (škola)

 

Vedoucí školní jídelny:

Michaela Šedinová (487 829 112 , sedinovam@gymcl.cz)

číslo účtu školní jídelny: 94-4662190227 / 0100

 

Poskytování informací podle zákona 106/1999

 

Studijní obory:

Gymnázium (zaměření všeobecné)

délka studia:

·       čtyřleté s ŠVP – od 1. 9. 2009 (79-41-K/41)

·       osmileté s ŠVP – od 1. 9. 2007 (79-41-K/81)

 

Charakteristika školy

·       Studium garantující úspěch u maturitních zkoušek.

·       Všeobecné vzdělání = nejvhodnější příprava na vysokoškolská studia.

·       Optimální náročnost studia, která podporuje osvojení dovednosti učit se a garantuje úspěchy v dalším studiu na prestižních vysokých školách.

·       Kvalitní jazyková příprava v několika jazycích (AJ, NJ, FJ, ŠJ).

·       Plně kvalifikovaný učitelský sbor.

·       Mimoškolní aktivity (adaptační kurzy, lyžařské kurzy, kurzy sportu a pobytu v přírodě, odborné exkurze, sportovní dny školy, soutěže a olympiády, zájmové kroužky, studentský den aj.).

·       Prázdninové expedice.

·       Účast v mezinárodních projektech (eTwinning, LanternaFuturi = česko-polsko-německé tvůrčí dílny).

·       Jazykové zájezdy a výměnné pobyty v rámci partnerských škol.

·       Zázemí pro studium i volný čas (knihovna a studovna, posilovna, tělocvična s umělou horolezeckou stěnou, venkovní sportovní areál, školní bufet, laboratoře, odborné učebny aj.).

Kde nás najdete:

Najdete nás na mapy.cz

 

 

Co nabízíme

  • stravování v budově školy
  • účast na mimoškolních aktivitách a kurzech (adaptační kurzy, lyžařské kurzy, sportovně-turistické kurzy, vodácké kurzy)
  • účast v zájmových kroužcích

 

Historie