Archiv rubriky: Pro maturanty

NOVÁ MATURITA – cvičné testy z nepovinných předmětů

V pátek vyvěsil CERMAT v záložce Ilustrační testy a zadání 2011 cvičné testy z nepovinných předmětů, které mají školy k dispozici v informačním systému CERTIS od 24. 1. 2011.

Jde o následující testy:
Občanský a společenskovědní základ – základní úroveň obtížnosti,
Občanský a společenskovědní základ – vyšší úroveň obtížnosti,
Dějepis,
Dějiny umění,
Zeměpis,
Fyzika,
Chemie,
Biologie.
Testy jsou po formální i obsahové stránce plnohodnotnými maturitními testy. Mohou tedy efektivně sloužit k přípravě zejména těch žáků, kteří dané předměty zvolili do svého předmětového maturitního portfolia.

Postupně budou zveřejněny další testy/zadání harmonogramu, který naleznete na webu NovaMaturita.cz .