Dokumenty školy

 

Povinně zveřejňované Ostatní
Zřizovací listina

Organizační řád

Etický kodex

Výroční zprávy o činnosti školy + Ročenky
dle zákona č.561/2004 sb., ve znění pozdějších předpisů

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2018

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2017

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2016

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2015

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2012

Školní řád

Dodatek ŠŘ

Stejnopis a opis vysvědčení + žádost

Vnitřní předpisy

Celoroční plán práce

Provozní řád školní jídelny

Plán rozvoje školy od r. 2015

Finanční dokumenty
Účetní uzávěrka za rok 2019

Účetní uzávěrka za rok 2018

Finanční dokumenty 2019

Finanční dokumenty_2018

Pro rok 2018

Účetní závěrka za rok 2017


Pro rok 2017 – úprava z 11/2017

Pro rok 2017 – úprava 2

Pro ro 2017 – úprava

Pro rok 2017

Výroční zprávy o poskytování infomací:

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016

Smlouvy dle veřejných zakázek nad 500 tisíc:

2012  škola nerealizovala žádnou zakázku, která převyšovala uvedenou cenu
2013  zde

 

Výroční zprávy

dle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Pod níže uvedenými linky naleznete znění výročních zpráv a ročenky:

Výroční zpráva za rok 2018-2019 + Ročenka

Výroční zpráva za rok 2017-2018 + Ročenka

Výroční zpráva za rok 2016-2017 + Ročenka

Výroční zpráva za rok 2015-2016 + Ročenka

Výroční zpráva za rok 2014-2015 + Ročenka

Výroční zpráva za rok 2013-2014 + Ročenka  – žáci, zaměstnanci a jejich aktivity a činnosti ve šk. roce 2013-2014

Výroční zpráva za rok 2012-2013 + Ročenka aneb ohlednutí za školním rokem 2012-2013

Výroční zpráva za rok 2011-2012

Výroční zpráva za rok 2010-2011

Výroční zpráva za rok 2009-2010

Výroční zpráva za rok 2008-2009

Výroční zpráva za rok 2007-2008

Výroční zpráva za rok 2006-2007