Přednáška o Japonsku

Zeměpisný seminář třetích ročníků navštívila RNDr. Miromila Sobotová a povyprávěla studentům o zážitcích a dojmech ze svých tří cest po vzdáleném Japonsku.

Studenti si připravili otázky, které jim byly zodpovězeny, popíjeli japonský sypaný i práškový čaj, zkusili se obléknout do tradičního kimona a zhlédli množství zajímavých fotografií.

.Přednáška byla zpestřením i obohacením výuky.
Jana Mlynářová

Kraské kolo olympiády v matematice

17. 1. 2012 se v Liberci konalo krajské kolo MO kategorie A. Naši školu reprezentovali Tomáš Novotný ze VI.A a Miroslav Hanzelka ze VII.A .

Gratulujeme, Tomáš se umístil na třetím místě a Mirek na místě čtvrtém.

Tomášovo třetí místo nás velmi těší, protože soutěžil se studenty z vyšších ročníků.

RNDr. Jitka Gabrielová