Školní kolo zeměpisné olympiády pro studenty nižšího gymnázia

Dne 7. 2. 2012 proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády pro studenty nižšího gymnázia. Jak již se stalo tradicí, zájem byl obrovský.

Tentokrát se soutěže zúčastnilo 49 studentů. Nejvíce byly zastoupeny třídy I.A (12), II.A (11). Naopak ze třídy IV.A se žádný soutěžící nedostavil.
Samotná olympiáda měla 2 části – teoretickou a práci s atlasem. Studenti byli rozděleni do 3 kategorií.
Kat. A – primy, kat. B – sekundy, kat. C – tercie + kvarty. Nejlepších výsledků dosáhli:

Pokračování textu Školní kolo zeměpisné olympiády pro studenty nižšího gymnázia