Školní kolo chemické olympiády kategorie D

Kategorie D je určena těm nejmladším zájemcům o chemii, v našem případě studentům a studentkám tercií a kvart. I ti však musí nejprve vypracovat domácí část, pak podstoupit písemný test a nakonec se poprat s několika laboratorními cvičeními. Letos měli například poznat neznámou látku (byl to uhličitan sodný), namíchat roztok o správné koncentraci a na závěr od sebe odlišit minerální, pitnou a destilovanou vodu.

Pokračování textu Školní kolo chemické olympiády kategorie D

Den otevřených dveří 2013 slovem i obrazem

Tato akce určená zejména uchazečům o studium proběhla v pondělí 4. února a lze říci, že velmi úspěšně. Návštěvníků bylo totiž přibližně 170. Absolvovali prohlídku školy v doprovodu studentů ze septimy A a druhé A, během níž mohli vidět také nejrůznější doprovodné programy připravené především v odborných učebnách (fyzikální a chemické pokusy, zábavné úkoly v laboratoři biologie, prezentace v učebnách cizích jazyků, výstavy studentských prací v učebně výtvarné výchovy apod.). Odpočinková zóna s malým občerstvením byla připravena v prostorách hudebny, kde si hosté mohli též vybrat ke zhlédnutí některou z videoreportáží zachycujících různé aktivity školy.

Pokračování textu Den otevřených dveří 2013 slovem i obrazem