Tomáš Novotný v národním kole 50. ročníku Chemické olympiády

Národní kolo 50. ročníku Chemické olympiády kategorií A, E a B proběhlo ve dnech 27. 1.  – 31. 1. 2014 na VŠCHT Praha a PřF UK v Praze. V pondělí 27. ledna se sjela do Prahy komise CHO – učitelé pořádající krajská kola, z našeho kraje to byli RNDr. Alena Havlíková a PhDr. Bořivoj Jodas.

Pokračování textu Tomáš Novotný v národním kole 50. ročníku Chemické olympiády