Nabídka k odprodeji movitého majetku Gymnázia Česká Lípa

školní tabule – typ DUBNO: třídílná, výsuvná, dřevěná, nově zeleně natřená

rok výroby: 1994; pořizovací cena: 18 000,- Kč; odhadní zůstatková cena: min. 3 000,- Kč

K dispozici 3 ks. (prodej jen všech tří kusů najednou!)

Zájemci mohou své nabídky doručit poštou nebo osobně do středy do 10. února 2014 do 12.00 h.

V cenové nabídce uveďte identifikační údaje a vámi nabízenou cenu. Na obálce uveďte – „Neotevírat – školní tabule“.

Výběrová komise vybere zájemce s nejvyšší nabízenou cenou dne 10.2.2014 ve 13,00 hod. Kontaktován bude poté pouze vybraný zájemce.

Česká Lípa 5. 2. 2014, Hana Zakouřilová, hospodářka školy