Školní kolo olympiády anglického jazyka pro tercie a kvarty

Školní kolo se bude konat dne 9. 2. 2015 / pondělí / v učebně č. 320. Soutěžící se přihlásí u svých vyučujících anglického jazyka předem do konce ledna. Soutěžící budou končit v den soutěže ve 13 hodin a dojdou si na oběd. Od 13.30 se bude konat poslech a od 14 hodin bude probíhat ústní zkouška. Tato se skládá z představení se, promluva na vylosované téma, popisu obrázku a vyřešení situace. / okamžitá reakce na krátké téma /

Témata k olympiádě najdete na https://sites.google.com/site/anglictinagympl/

Mgr. N. Kadlecová

Jiří Liška vítězem Zlatého oříšku 2014

 Vynikajícího úspěchu nejen na šachovnici, ale i v multioborové soutěži Zlatý oříšek dosáhl za rok 2014 čtrnáctiletý Jiří Liška ze Sosnové, student tercie českolipského gymnázia.

Soutěž Zlatý oříšek vyhledává a podporuje úspěšné děti z celé republiky v různých oborech činnosti a vyvrcholením je potom televizní finále, které na Nový rok odvysílala Česká televize.

Pokračování textu Jiří Liška vítězem Zlatého oříšku 2014