ChemQuest 2015

 VŠCHT Praha ve spolupráci s Národním centrem pro mladé chemiky vyhlásila pro žáky základních a středních škol zajímavou přírodovědnou soutěž. Úkolem žáků bylo ve dvou až tříčlenných týmech navrhnout, popsat a zrealizovat ve výuce atraktivní experiment na téma „Chemie v umění“ pro žáky základních škol a na téma „Chemie a zdraví“ pro studenty škol středních.

Pokračování textu ChemQuest 2015

ŠKOLNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY

V pondělí 23.3.2015 se 50 mladých matematiků zúčastnilo školního kola PYTHAGORIÁDY.

Studenti primy a sekundy řešili 15 příkladů, studenti tercie 12. Každý příklad byl hodnocen jedním bodem. Ti, kteří správně vyřešili alespoň 9 (v tercii alespoň 8) příkladů, se stali úspěšnými řešiteli.

V primě jich bylo 5, v sekundě 8 a v tercii 5.

Pokračování textu ŠKOLNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY

Francouzštináři byli v krajském kole soutěže ve francouzštině úspěšní!

25. 3. 2015 se v Liberci konalo krajské kolo ve francouzštině ve 4 kategoriích. V každé z nich jsme měli svá želízka v ohni. Mezi soutěžícími si naši žáci nevedli vůbec špatně, navíc uvědomíme-li si, že je předehnali především Liberečáci, kteří mají k dispozici nejen Alliance francaise a francouzské kino a divadlo, ale i francouzskou kavárnu, rodilé mluvčí atd. atd.

Pokračování textu Francouzštináři byli v krajském kole soutěže ve francouzštině úspěšní!

Školní kolo matematické olympiády kategorie Z6 – Z8

Školního kola této náročné soutěže se letos v kategoriích Z6 – Z8 zúčastnilo celkem 34 studentů z primy – tercie. Rekordní počet soutěžících byl v primě, kde se do řešení úloh zapojilo 21 studentů, z nichž do okresního kola postoupilo 17! V sekundě soutěžilo 8 a v tercii 5 počtářů – z těchto tříd postoupili všichni účastníci školního kola. Bezchybně vyřešilo všechny příklady celkem 8 studentů – 5 z primy, 2 ze sekundy a 1 z tercie.

Děkujeme studentům za to, že věnovali nemalou část svého volného času řešení matematických úloh a přejeme všem úspěšné vyřešení úloh okresního kola, které se koná 8. dubna na naší škole.

R. Tulka

Máme stříbrné umístění v kraji v olympiádě z anglického jazyka!

 Kristina Rajtová  z IVA předvedla 24. března v Liberci naprosto suverénní výkon a získala  2. místo v olympiádě z anglického jazyka v kategorii IIB (nižší stupeň víceletých gymnázií).  Její pohotovost, komunikativnost, a nutno dodat i zábavnost,  velmi ocenil i rodilý mluvčí Richard Hunter, který byl členem poroty. Velikou radost máme rovněž  z umístění Amélie Belit Triguinho z II A,

Pokračování textu Máme stříbrné umístění v kraji v olympiádě z anglického jazyka!

Charitativní sbírka pro nadaci Život dětem – Srdíčkové dny

V pondělí 16.3. se naši dobrovolníci vypravili do města se zapečetěnými kasičkami, srdíčky a náramky, aby pomohli při charitativní sbírce nadace Život dětem a podpořili tak těžce postižené děti, které jsou v domácím léčení a jejichž rodiče se o ně musí 24 hodin starat.

Pokračování textu Charitativní sbírka pro nadaci Život dětem – Srdíčkové dny

FCE přípravný a konzultační kurz

Gymnázium Česká Lípa otevírá od dubna 2015 přípravný a konzultační kurz, který by měl studentům napomoci ke složení FCE certifikátu.

Tento kurz je zřízen pro studenty, kteří mají zájem o procvičení dovedností potřebných ke složení certifikátu FCE, a to v podzimním termínu 2015. Kromě procvičování klíčových dovedností a zkoušení cvičných testů budou studenti seznámeni s formálním obsahem zkoušky, častými chybami, radami k úspěšnému složení zkoušek atd.

Pokračování textu FCE přípravný a konzultační kurz

Vítězství v krajském kole matematické olympiády

Minulý týden se v Liberci konalo krajské kolo matematické olympiády kategorie Z9. Studenti a žáci této věkové kategorie se mohli na základě svých výsledků v okresních kolech poprvé zúčastnit i krajského kola. Mezi 19 účastníky zvítězila Eliška Povolná z kvarty A, která získala 22 bodů z 24 možných.

Elišce gratulujeme ke skvělému úspěchu a děkujeme ze vynikající reprezentaci školy.

R. Tulka