Naše úspěchy v chemii

Chemie bývá obvykle považována za náročný předmět a mezi žáky nepatří k nejoblíbenějším. Nám se přesto daří studenty pro tento předmět motivovat. Na škole pracují dva chemické kroužky, pro nižší a pro vyšší stupeň gymnázia, pod vedením Mgr. Pavly Machové. A v uplynulých dnech se studentům v nich zapojeným dostalo několik dobrých zpráv. Pokračování textu Naše úspěchy v chemii

Bobřík z informatiky – výsledky školního kola

Tak jako každý rok i letos se naše škola během 2. a 3. listopadového týdne zapojila do soutěže Bobřík informatiky. Většina tříd se soutěže zúčastnila během hodin IVT, pouze ze starších žáků kategorie Senior byla vybrána skupina asi 20 soutěžících. Někteří žáci, toho času v karanténě, se do soutěže zapojili i z domova. Pokračování textu Bobřík z informatiky – výsledky školního kola

Arrivederci, Emma!

Naše gymnázium již řadu let spolupracuje s mezinárodní nevládní a neziskovou společností AFS, která organizuje a podporuje mezikulturní pobyty a vzdělávání. Díky AFS jsme na naší škole přivítali studentky a studenty z Mexika, Belgie, Thajska, Číny a Itálie. Naší další zahraniční studentkou byla Italka Emma Linni, která k nám přijela na tříměsíční pobyt. Ještě před ukončením svého studia u nás jsem Emmě položila několik otázek. Rozhovor probíhal v angličtině. Pokračování textu Arrivederci, Emma!