Dvojnásobný postup do NÁRODNÍHO KOLA

O víkendu se přírodovědný kroužek „Ekokřečci“ zúčastnil krajského kola přírodovědné soutěže Zelená stezka – Zlatý list. S přehledem zvítězil v obou kategoriích. Vítězná družstva postupují do národního kola, které proběhne na Šumavě.

Děkujeme studentům za úspěšnou reprezentaci školy.

Lenka Tulková

výsledky dále:

Pokračování textu Dvojnásobný postup do NÁRODNÍHO KOLA

Ocenění za výtvarné práce

Na 13. celostátní přehlídce výtvarných prací v Písku získala Mgr. Margita Abrmanová ocenění pedagogické práce ve výtvarné výchově na základě zaslaných výtvarných prací svých žáků. V této kategorii bylo uděleno 8 ocenění v konkurenci 75 zúčastněných pedagogů. Oceněné práce jsou vystaveny ve výstavních prostorách Sladovny v Písku od 14. dubna do15. května. Ocenění uděluje z pověření Ministerstva kultury ČR Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (útvar ARTAMA) ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým Praha a Asociací výtvarných pedagogů.

Gratulujeme!