Návštěva Amerického centra

Dne 13.5. měli studenti 1.A a kvinty A možnost navštívit Americké centrum, které je kulturní a vzdělávací institucí spadající pod Velvyslanectví USA. Studenti byli nejprve přivítáni zaměstnancem této organizace, poté jim byl v hlavním sále promítnut životopisný film o Barracku Obamovi v anglickém jazyce. Po shlédnutí filmu studenti odešli do dvou menších sálů, kde se seznámili s možnostmi, které jim Americké centrum nabízí, ať už se to týká přístupu do nejrůznějších databází, využívání rozmanitých studijních materiálů nebo i návštěvy celé řady kulturních akcí pořádaných tímto zařízením. Studenty bych chtěla pochválit za solidní chování, zajímavé dotazy a určitě na začátku příštího školního roku využijeme zajímavé možnosti -webchatu s americkým diplomatem o amerických tradicích a svátcích.

Mgr.Martina Šimánková

foto dále:

Pokračování textu Návštěva Amerického centra

ZÁJEZD DO ANGLIE – NALÉHAVÁ VÝZVA

Prosíme VŠECHNY účastníky obou zájezdů do Anglie, aby nejpozději do 10.6.2010 donesli KOPII identifikační stránky cestovního pasu či občanského průkazu!!!

(Paní. Kadlecové – nižší gymnázium, paní Triguinho – vyšší gymnázium)

Dále upozorňuji účastníky z vyššího gymnázia, že 23 z vás stále neodevzdalo kopii potvrzení o zaplacení doplatku a dále ne všichni jste se zapsali na konkrétní místa v autobuse!!!

Týká-li se to i vás a nechcete-li, aby vaše záloha propadla (zájemce o náhradní místa stále máme), dostavte se neprodleně do kabinetu č. 422 vše napravit.

Dále prosím do budoucna všechny o lepší spolupráci, řada z vás vůbec nereaguje na naše výzvy týkající se zájezdu!!!

Mgr. Jana Triguinho