Nabídka k odprodeji movitého majetku Gymnázia Česká Lípa

Bruska lyží WINTER STEIGER

rok výroby:  1986

pořizovací cena: 19 900,-

odhadní zůstatková cena: 5 000,-

Gymnázium Česká Lípa nabízí k odprodeji brusku lyží zn. Winter Steiger.

Zájemci mohou své nabídky doručit poštou nebo osobně do středy 18. 12. 2013 do 12,00 hod.

V cenové nabídce uveďte identifikační údaje a vámi nabízenou cenu. Na obálce uveďte – „Neotevírat – bruska lyží“.

Výběrová komise vybere zájemce s nejvyšší nabízenou cenou dne 18.12.2013 ve 13,00 hod. Kontaktován bude poté pouze vybraný zájemce.

Česká Lípa 12. 12. 2013

Hana Zakouřilová, hospodářka školy