Metodické centrum geografie

Cílem metodického centra geografie je obnovit či vytvořit vzájemně užitečné a inspirující kontakty mezi vyučujícími zeměpisu a příbuzných předmětů z různých škol, zaměřené na podporu výuky těchto předmětů. Dveře jsou otevřené také učitelům, kteří se věnují této oblasti zájmově nebo využívají některé poznatky z těchto předmětů pouze průřezově a motivačně.

Touto formou chceme nabídnout periodická metodická setkání, kde se budeme snažit o rozvoj komunikace mezi pedagogy zeměpisu a souvisejících předmětů, o výměnu zkušeností, o posílení vazby mezi výukou na ZŠ a SŠ, dále máme možnost kontaktovat lektory a odborníky z oboru.

První dva roky budou metodická setkání probíhat pod záštitou Libereckého kraje a doufáme, že potom už budou pokračovat automaticky, protože nás to bude bavit a budeme se chtít setkávat a vyměňovat si své zkušenosti a nápady.

Kromě metodických setkání by v rámci projektu mělo vzniknout webové prostředí, kam bude možné vkládat nápady, postřehy, zkušenosti a sdílet názory s dalšími kolegy. Tímto vás prosíme, pokud víte o zajímavých stránkách k výuce biologie nebo se chcete podělit o zajímavé náměty ze své výuky nebo víte o exkurzi, která podpořila výuku zeměpisu tak kontaktuje garanty metodického centra a poskytněte jim příslušné informace a materiály, které zveřejníme zde na webu.

Kontakty na garanty metodického centra geografie:   

Mgr. Jana Mlynářová            mlynarovaj@gym-cl.cz

Mgr. Hana Mrázová              mrazovah@gym-cl.cz

 

Informace z činnosti metodického centra geografie:

2. metodické setkání – 6. 2. 2014

Materiály z metodického setkání:


1. metodické setkání – 28. 11. 2013

Materiály z metodického setkání:

 

Metodické centrum biologie

 

Cílem metodického centra biologie je obnovit či vytvořit vzájemně užitečné a inspirující kontakty mezi vyučujícími biologie a příbuzných předmětů z různých škol, zaměřené na podporu výuky těchto předmětů. Dveře jsou otevřené také učitelům, kteří se věnují této oblasti zájmově nebo využívají některé poznatky z těchto předmětů pouze průřezově a motivačně.

Touto formou chceme nabídnout periodická metodická setkání, kde se budeme snažit o rozvoj komunikace mezi pedagogy biologie a souvisejících předmětů, o výměnu zkušeností, o posílení vazby mezi výukou na ZŠ a SŠ, dále máme možnost kontaktovat lektory a odborníky z oboru.

První dva roky budou metodická setkání probíhat pod záštitou Libereckého kraje a doufáme, že potom už budou pokračovat automaticky, protože nás to bude bavit a budeme se chtít setkávat a vyměňovat si své zkušenosti a nápady.

Kromě metodických setkání by v rámci projektu mělo vzniknout webové prostředí, kam bude možné vkládat nápady, postřehy, zkušenosti a sdílet názory s dalšími kolegy. Tímto vás prosíme, pokud víte o zajímavých stránkách k výuce biologie nebo se chcete podělit o zajímavé náměty ze své výuky nebo víte o exkurzi, která by se hodila k výuce biologie tak kontaktuje garanty metodického centra a poskytněte jim příslušné informace a materiály, které zveřejníme zde na webu.

Kontakty na garanty metodického centra biologie:      

Mgr. Lenka Tulková   tulkoval@gym-cl.cz

Mgr. Milan Bárta       bartam@gym-cl.cz

 

Informace z činnosti metodického centra biologie:

Parazitologie – prezentace

1. metodické setkání – 21. 11. 2013

Materiály z metodického setkání:

Loučení se starým rokem v hodinách angličtiny na nižším gymnáziu

Každá třída pojala loučení se starým rokem jinak. Sekunda si připravila českou koledu za doprovodu hudebních nástrojů, kterou věnovala partnerským školám v projektu etwinningu. Veliké poděkování patří paní učitelce Veronice Barákové, která koledu s dětmi nacvičila.

Pokračování textu Loučení se starým rokem v hodinách angličtiny na nižším gymnáziu