Historie lékařství podle Járy Cimrmana

I v letošním roce jsme se zapojili do 3. ročníku chemické soutěže ChemQuest, kterou pořádá VŠCHT Praha. Soutěží se v prezentaci pokusů na dané téma zábavnou formou. V první části soutěže jednotlivá družstva pokus zrealizují a sepíší o jeho realizaci podrobnou dokumentaci. Vybraní finalisté jsou následně pozváni k prezentaci pokusu před odbornou porotou (VŠCHT, PřFUK, AV ČR,…) Celkem se povedlo odeslat práce čtyř tříčlenných družstev na téma Chemie a zdraví.

Pokračování textu Historie lékařství podle Járy Cimrmana

MEDAILOVÁ „VICHŘICE“ v okresním kole zeměpisné olympiády

V úterý 17. 2. se konalo v naší budově okresní kolo zeměpisné olympiády pro žáky ZŠ (kat. A, B, C) a SŠ (kat. D). Jako hostitelé jsme nebyli štědří pro účastníky z ostatních škol, protože z celkového počtu 12 medailových umístění jsme brali hned 7 "cenných kovů".

Pokračování textu MEDAILOVÁ „VICHŘICE“ v okresním kole zeměpisné olympiády