Spring Day in Europe 2008

21.března, každý rok otvírá Evropská unie webovou stránku, která je plná aktivit pro školy a děti všech věkových skupin. Pro letošní rok bylo vyhlášeno téma MULTIKULTURNÍ DIALOG.

Tato tématika se dá využít v mnoha předmětech. V hudební výchově- seznámit se s hudbou našich sousedů, ve výtvarné výchově, v jazycích a dalších předmětech. Doporučuji, abyste se podívali na webovou stránku http://www.springday2008.net/ Stránka je přeložena do všech evropských jazyků. Můžete se zúčastnit i soutěží. Pro mladší děti ve výtvarné výchově- na téma – já v cizině / může být kresba, malba, koláž i z fotografií./ Může se jednat o krátký film pro starší studenty.

Naše škola je registrována v seznamu škol a na konci června budeme posílat krátkou zprávu o tom, jak jsme během té doby od 21.3. do konce června našim studentům přiblížili život v jiných státech EU. Prosím, abyste mi všechny vaše aktivity později sepsali a popřípadě poslali pár fotografií. Soutěží on line se můžete účastnit sami.

SOUTĚŽ PRO STUDENTY PRIMY – KVARTY

Studenti z několika zemí/ Polska, Slovenska, Litvy a Lotyšska / připravili pro vás několik otázek. Pokud na tyto otázky odpovíte, přineste je do kabinetu N. Kadlecové. Dne 12.5. 2008 bude probíhat vyhlášení vítězů, kteří dostanou malé dárky. Dokažte svou znalost historie a zeměpisu a zapojte se do soutěže. Naše školy též bojují o největší počet zúčastněných v soutěži. Kde najdete otázky. http://englishpractise.wikispaces.com/SpringDay2008