Spring Day na naší škole

Tak, jak každý rok, se naše škola zapojila do programu Spring Day 2008. / www.springday2008.net / V březnu jsme se seznámili s možnostmi letošní webové stránky a začali jsme připravovat naše prezentace.

První akcí byla návštěva studentů z partnerské školy v Ettalu / v Německu/ dne 15.4. 2008, kteří navštívili celou řadu tříd, kde si popovídali se studenty naší školy. Zejména pro mladší studenty to byl zajímavý zážitek a dobrá možnost vyzkoušet si se své znalosti z cizího jazyka v praxi. Na základě položených otázek měly děti možnost porovnat život svých vrstevníků v Německu a našem městě.

Žáci nejmladších ročníků, kteří studují anglický jazyk, pracovali on line a zjišťovali rozdíly ve způsobu života stejně starých dětí v různých částech světa. K této aktivitě použili řízenou četbu na webové stránce http://www.cambridge.org/elt/messages/

Sekunda B se zabývala v rámci svého projektu se slovenskou školou porovnáním životních podmínek svých prarodičů a současnosti. Tento program představila svým rodičům na třídní schůzce koncem dubna a na základě fotografií z této akce a výstavky ve vestibulu školy vznikl krátký film, který jsme poslali do soutěže vyhlášené Jarem Evropy. Lze vidět v třídním blogu http://sekunda-neighbours.blogspot.com/

Tercie A / angličtináři/ navštívili ve dnech 5.5 -10.5.2008 Řecko. Během své návštěvy měli studenti možnost vyměnit si drobné dárky se svými virtuálními kamarády, zatančit si pod jejich vedením řecký tanec a společně na závěr předvést Makarenu. Návštěva Řecka přispěla k tomu, že studenti měli možnost poznat zemi svých etwinningových partnerů a porovnat rozdíly v životním stylu u nás a v Řecku. Malé dárky z partnerské školy jim budou ještě dlouho připomínat tuto úspěšnou akci./ http://musichelpsuslive.blogspot.com

52 luštitelů z e tříd nižšího gymnázia úspěšně odpovědělo na 32 otázek, které pro ně připravili studenti Polska, Slovenska, Litvy a Lotyšska. Tyto otázky vznikly v rámci projektu We are neighbours, ve kterém v letošním školním roce pracovala třída IV.B. 19.5. 2008 proběhlo slosování a dvacet luštitelů získalo malé ceny.

Kvinty a první ročník vyššího gymnázia se pod vedením paní učitelky M. Abermannové pustili do fotografické soutěže na téma Jaro a Multikulturní dialog. Z velice krásných fotografií vznikla celé řada prezentací a několik krátkých snímků, které byly zveřejněny na webu Jara Evropy. / práce M. Sedláčkové, K. Hášové, Jana Zachrly a kolektivu kvinty B /

6.5. 2008 naši školu vzorně reprezentovala v celostátní soutěži anglické konverzace studentka Helena Picmausová, která obsadili krásné druhé místo v České republice. Potěšila nás všechny, zejména učitele anglického jazyka. Gratulujeme dodatečně.

Slavné májové dny volna strávili někteří studenti se svými francouzskými kamarády, kteří právě v těchto dnech přijeli na výměnný pobyt do naší školy.

Jsme rádi, že jsme mohli opět letos využít možnosti účastnit se aktivit Jara Evropy a těšíme se na příští rok.

thumb_springday2008.jpg