Školní minibotanická zahrada

V letošním roce se naší škole podařilo získat dotaci z „Rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách v roce 2008“ vyhlášeného MŠMT.

 Cílem projektu  bylo založení školní minibotanické zahrady a následné využití pěstovaných rostlin jako materiálu  pro výuku biologie. Na vlastní realizaci projektu se podíleli studenti tercie A. V 1. etapě  vybudovali záhony, vysadili rostliny a opatřili je popisnými cedulkami. O tyto rostliny studenti dále pečují. Ve 2. etapě (na jaře) budou  vysazovat rostliny, které si sami vypěstují ze semen.

 Rostliny budou využívány zejména pro praktická cvičení. Vyučující biologie k nim vytvořili prezentace, pracovní listy a laboratorní návody. Tyto materiály budou využity  i v činnostech přírodovědného kroužku.

 Zkvalitnění výuky napomohlo i nové vybavení laboratoře biologie, na jejíž modernizaci jsme využili  část získané dotace. Za finančního přispění školy jsme zakoupili 15 nových mikroskopů.

 Součástí projektu bylo i mapování rostlin v okolí školy, do kterého se studenti aktivně zapojili. Rostliny nafotili, určili a připravili prezentace. Tento materiál  jsme využili i v  biologicko-anglickém projektu partnerství škol eTwinning (http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?lang=en&cid=20533).

 Projekt  také přispívá k naplnění  ŠVP (konkrétně se jedná o kapitoly „Příroda kolem nás"; „Léčivé rostliny a jejich využití").

                                                                                                               Lenka Tulková

 

 


Prohlédněte si výstupy projektu ve formě prezentací: 

 

Léčivky

Minizahrada

Rostliny

Slovnik – archiv 1

Slovník – archiv 2  

Slovník – archiv 3