Mezinárodní konference o změnách klimatu

Dvanáct studentů 2.A našeho gymnázia reprezentovalo Českou republiku na Mezinárodní konferenci o změnách klimatu.

Jednání, jejichž cílem je vytvoření nového protokolu, který nahradí zastaralý Kjótský, probíhala od 2. do 7. listopadu 2009 v dánském Hillerodu. 140 studentů z České republiky, Dánska, Německa, Islandu, Španělska, Francie a  Itálie zde jednalo o nutných změnách v těchto oblastech:

  1. Goals for reduction of greenhouse gasses (GHG), especially CO2, and the distribution among different countries.
  2. Trade in CO2-emission quotas and other types of economically regulated reductions of CO2.
  3. Developing countries – adaptation and reduction of greenhouse gasses including national rules for emission of greenhouse gasses, transfer of technology from developed countries, financial aid etc.
  4. Climate changes, vegetation and provisions of food.
  5. Infrastructure. Promotion or slowing down of technology?
  6. Energy. Promotion or slowing down of technology?

Každá delegace připravila prezentaci o své osobní spotřebě CO2 emisí.