e-skills week na Gymnáziu Česká Lípa

eskillsweek.jpgOd 1. do 5. března proběhl na českolipském gymnáziu týden počítačové gramotnosti a mezinárodních projektů. Tento týden obsahoval celou řadu aktivit. Všechny třídy pracovaly intenzivně na projektech eTwinningu. Studenti sekundy A pracovali na prezentacích, které by měly přiblížit našemu novému polskému partnerovi z Wloclawku naše město a celý náš kraj. Studenti tercie B dokončili prezentace na téma" A typical teenager", „On Holiday", „Meals and meal time in the Czech Republic", „Our School Canteen" do svého projektu.

Ve středu 3.3. proběhlo školení pro zaměstnance školy na téma používání excelu v praxi. Tohoto školení se zúčastnilo 12 zaměstnanců školy, všichni ostatní mají k dispozici prezentaci z tohoto školení, včetně návodu, jak správně připravit prezentaci a velice dobře vysvětleného tématu – typografie – jak psát dokumenty. Všechny tyto prezentace byly vytvořeny pro zaměstnance školy během tohoto týdne. Ve středu večer proběhl mezinárodní chat učitelů a žáků v NIngu našeho projektu, ve kterém jsme plánovali, jak bude projekt pokračovat.

Studenti prvního ročníku a kvinty A měli možnost poznávat klasické anglické pohádky ze zvukových nahrávek, které vytvořili polští studenti v partnerské škole Ruda Slaska. A studenti tercie B, kteří jsou členy mezinárodního týmu projektu Top10Favourites for the EU Teenagers, získali certifikát za první místo v literární soutěži. Tento certifikát jim byl udělen on line.

Ve čtvrtek dne 4.3. se pokusilo 28 studentů z kvarty A a B složit Národní zkoušky z anglického jazyka pro patnáctileté děti v Polsku. Ačkoliv měli Češi ztíženou pozici/ zadání testů bylo v polštině /, dopadli jsme velice dobře. Nejlepší Katka P. z kvarty B získala  48 bodů z 50. Studenti, kteří složili zkoušky do 44 bodů, obdrží certifikát. Další Národní zkouška z anglického jazyka se bude konat na konci května. Pokud by měli zájemci z kvart zájem první zkoušku složit, je možné po dohodě v odpoledních hodinách v pátek.

Učitelé výpočetní techniky zorganizovali zajímavou soutěž pro žáky vyššího i nižšího gymnázia na téma Nebezpečí na internetu, jak jim předcházet

Jaká nebezpečí číhají na internetu, jak se chovat, abychom jim předcházeli?

Internet pomáhá vzdělanosti

jaké možnosti poskytuje internet zájemcům o vzdělání. Portály zaměřené na výuku, a podobně.

Internet pomáhá mezinárodní spolupráci a přátelství

Jaké máme možnosti poznat život jiných kultur, jak se žije v jiných zemích, jakým způsobem si můžeme najít přátelé, nebo jak komunikovat s těmi, co už máme.

Soutěže se zúčastnilo celkem 195 studentů vyššího i nižšího gymnázia.

Dvacet nejlepších plakátů bylo vystaveno  v prostorách školy a studenti sami vybírali tři nejlepší z každé kategorie. Soutěž byla  ukončena v pátek dne 12. března.  Na prvních místech nižšího gymnázia se umístili-Mirka Jonášová, Soňa Kremeňová a Ondřej Bičiště. Za vyšší gymnázium bodovali studenti Hájek a Koch ze septimy B a Hloušek ze septimy A. Práce hodnotilo celkem 114 studentů a učitelů Gymnázia Česká Lípa. Soubor prací finalistů je možno vidět též na internetové adrese http://www.slideshare.net/kadlecova/prezentace1eweek

Od pondělí 8.3. se všichni studenti od kvarty výše pokusili složit test IT znalostí, který jim byl poskytnut až do konce března zdarma. Nevyšší bodové ohodnocení získal student septimy 96%. Soutěže se zúčastnilo celkem 130 studentů ve škole a celá řada těch mladších si test udělala doma. Průměr školy byl kolem 60 %, což je vysoko nad celostátním průměrem, který činil kolem 48%.

Další důležitá věc, která vznikla během týdne s internetem jsou prezentace učitelů výpočetní techniky pro učitele a studenty gymnázia. Najdete je též on line na adrese http://www.slideshare.net/kadlecova/typografie-3423904

a na http://www.slideshare.net/kadlecova/prezentace-3423909

Mgr. Naděžda Kadlecová