Proběhl další projektový týden Lanterna Futuri

Od 27. března do 2. dubna se uskutečnila další etapa projektu česko-polsko-německé přeshraniční spolupráce s názvem Lanterna Futuri (Maják budoucnosti). Naše škola se projektu účastní již sedm let a v minulém týdnu byl projektový týden připraven pro studenty ze sexty A a 2.A.

Ti měli možnost vybrat si práci s jedním z pěti médií probíhající již tradičně na dvou zajímavých místech v SRN a Polsku. V německém Groshennersdorfu probíhala dílna fotografická, hudební a divadelně-taneční. V polském Niedamirově se pak studenti zabývali uměním (Art) a mluveným či psaným slovem. Společným obecným tématem byla pro tentokrát PRAVDA s připomenutím dvou osobností našeho národa – Jana Husa a Václava Havla.

Účastníci dílen si však své konkrétní zpracování tématu vymýšleli a volili samostatně a u mnoha se téma pravdy celkem logicky spojovalo s pojmem lži a výsledné produkty ukazovaly na častou oscilaci mezi těmito dvěma pojmy.

Po týdnu vyvrcholil týden nabitý pečlivou, kreativní  a samostatnou prací pod vedením zkušených divadelníků, umělců – fotografů i hudebníků či novinářů prezentacemi produktů jednotlivých workshopů. Ty měly podobu hudebního či divadelního vystoupení, vernisáží atd. Důležité ovšem je, že další setkání s mladými Němci a Poláky naplnilo očekávání všech účastníků. Ti se vraceli domů plni nových dojmů a zážitků a mnozí se se svými novými přáteli i těžce loučili.

Fotografická dokumentace např. zde: http://www.i-noviny.cz/ostatni-kultura/fotozurnal-jarni-dilny-projektu-lanterna-futuri

Helena Paszeková