Seznam témat 3. částí pracovních listů ke společné části maturitní zkoušky z cizích jazyků pro maturitní termíny v roce 2012

 

A) ANGLICKÝ JAZYK

1. Australia
2. New Zealand
3. American cities
4. Canada
5. Czech Republic
6. Education systems
7. Everyday life
8. Food and gastronomy
9. Customs and celebrations
10. London
11. My region
12. Prague
13. Travelling and transport
14. United Kingdom
15. United States of America

B) NĚMECKÝ JAZYK

1. Deutschland
2. Österreich
3. Die Schweiz
4. Liechtenstein, Luxemburg
5. Tschechien
6. Prag, Berlin, Wien
7. Česká Lípa und unsere Region
8. Literatur und Kultur
9. Mensch und Gesellchaft – Probleme
10. Umweltschutz
11. Essen und Trinken – regional
12. Sport – wichtige Veranstaltungen