Astronomická olympiáda 2012

Letošní ročník AO se na naší škole bude konat v pondělí 17. 12. 2012 od 15:00 v učebně fyziky. Soutěž vypsána ve čtyřech kategoriích.

Kategorie A-B: pro žáky 3. a 4. ročníku, septim a oktáv

Kategorie C-D: pro žáky 1. a 2. ročníku, kvint a sext

Kategorie E-F: pro žáky tercií a kvart

Kategorie G-H: pro žáky prim a sekund

Jako každý rok si můžete přinést libovolné pomůcky (knížky, encyklopedie, notebooky atd.) Na vypracování máte 40 min. Přijďte si zkusit netradiční soutěž, při které se toho hodně naučíte o vesmíru a planetách.

Zájemci, hlašte se u Z. Ježáka nebo pište na e-mail jezak.zdenek@gym-cl.cz.