Dějepisná soutěž družstev

Ve středu 10. dubna se na libereckém gymnáziu v Jeronýmově ulici konalo krajské kolo Dějepisné soutěže družstev.  Naši školu reprezentovali Filip Jaroš, Tereza Kameníková a Ondřej Schmidt.

S náročnými otázkami  (zaměřenými na historii Československa v letech 1918 až 1938) si v konkurenci dalších jedenácti gymnázií Libereckého kraje poradili nejlépe a zvítězili. Zajistili si tak postup do celostátního kola, které se uskuteční  na podzim v Chebu. Gratulujeme.