BESEDA S KULTURNÍ ATAŠÉ VELVYSLANECTVÍ USA

Dne 10.6. proběhne na Gymnáziu Česká Lípa beseda s paní  Sherry Keneson-Hall, kulturní atašé velvyslanectví USA v Praze.

Tématem besedy bude představení naší školy a  města našimi studenty, dále pak bude v rámci besedy zmíněno téma  „Úloha USA při osvobozování Evropy ve 2. světové válce“

Besedy se zúčastní vybraní studenti z druhých a třetích ročníků, a to na základě jejich konverzačních schopností v anglickém jazyce, a dále dle jejich zájmu o dějiny, zejména o období druhé světové války.

Přihlášeným studentům bude během čtvrtka 5.6. potvrzena jejich účast, zde jsme připravili studijní materiály, s nimiž by se účastníci měli seznámit před samotnou účastí na besedě.

http://www.fronta.cz/pattonova-vojska-v-cechach

http://www.ushmm.org/information/exhibitions/online-features/special-focus/liberation

http://www.theatlantic.com/infocus/2011/10/world-war-ii-the-allied-invasion-of-europe/100160/

Děkujeme všem zúčastněným za čas věnovaný přípravě na tuto akci i za důstojné reprezentování naší školy.

Mgr. Jana Triguinho