JAZYKOVÉ POBYTY, VÝMĚNY A KURZY V ZAHRANIČÍ 2014-2015

Vážení studenti, vážení rodiče,

předmětová komise cizích jazyků připravila pro letošní rok několik projektů, během nichž si studenti naší školy budou moci procvičit cizí jazyky, které jsou u nás ve škole vyučovány.

Některé z těchto projektů jsou určeny pro žáky nižšího stupně gymnázia (primy až kvarty), jiné pro žáky vyššího stupně gymnázia (kvinty až oktávy, první až čtvrtý ročník), případně pro všechny žáky naší školy.

Vzhledem k tomu, že všechny tyto akce se mohou uskutečnit pouze v případě, že o ně bude dostatečný zájem, rádi bychom vás v této souvislosti požádali o spolupráci. 

Zde naleznete popis jednotlivých akcí, prosím o jeho přečtení, zvážení Vašich finančních možností a hlavně, v případě vašeho zájmu, o přihlášení žáka na některou akci kontaktováním příslušné osoby, která má pořádání jednotlivých akcí na starosti.

Váš zájem prosím sdělte jednotlivým kontaktním osobám nejpozději do 30. 9. 2014.

Za jednotlivé jazyky jsou kontaktními osobami:

francouzský jazyk – Mgr. Hana Malíková, kabinet č. 117, e-mail malikovah@gym-cl.cz

anglický jazyk – Mgr. Naděžda Kadlecová, učebna č. 320, e-mail: kadlecovan@gym-cl.cz

německý jazyk – Mgr. Daniela Hronzová, kabinet č. 114, e-mail hronzovad@gym-cl.cz

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Jana Triguinho

předsedkyně předmětové komise cizích jazyků