Mezinárodní matematická soutěž Náboj

V pátek 28. listopadu se konal 3. ročník (první ročník byl pouze na Slovensku) týmové matematické soutěže Náboj, kategorie Kadet, určené pro žáky ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Naši studenti se v posledních letech pravidelně úspěšně účastnili kategorií Junior (1. a 2. roč. SŠ) a Senior (3. a 4. roč. SŠ), ale v kategorii Kadet to byla první účast GČL. Letos soutěž probíhala současně na 10 místech v ČR a ve 14 městech na Slovensku. Jedním z pořadatelských míst bylo i českolipské gymnázium.

Vlastní soutěž začala ve všech pořadatelských městech v 10:00 hodin. Týmy dostaly nejprve 6 příkladů a teprve po jejich úspěšném vyřešení mohly získat další úlohy. Výsledky byly okamžitě zadávány do databáze, díky projekci se střídavě ukazovalo pořadí mezinárodní, české i českolipské. Po vyčerpávajících dvou hodinách soutěžního klání byli účastníci seznámeni s možností prohlubovat své matematické a fyzikální znalosti prostřednictvím korespondenčních seminářů MFF UK. Žákům z našeho okresu byla navíc paní ředitelkou představena naše škola.

Soutěže se zúčastnilo celkem 389 čtyřčlenných týmů (179 v ČR a 210 na Slovensku). Na našem gymnáziu se sešlo 17 týmů – 10 z našeho okresu (2x GČL, 2x ZŠ Pátova, 2x  ZŠ U Lesa N. Bor, ZŠ Náměstí N. Bor, ZŠ Jižní, ZŠ 28. října a ZŠ K. H. Máchy z Doks) a sedm týmů z okresů Děčín a Litoměřice.

Ve 13 hodin začalo v každém pořadatelském místě vyhlašování výsledků. Nejúspěšnějšími v České Lípě byli studenti Gymnázia Josefa Jungmanna z Litoměřic (26. v ČR). Druhé místo obsadilo družstvo ze ZŠ Pátova (37. v ČR a třetí mezi ZŠ v ČR) a třetí místo obsadilo družstvo GČL ve složení Eliška Povolná, Andrea Bínová, Michal Eisenberger a Josef Zátka (45. v ČR). Mezinárodní výsledky zatím nejsou k dispozici.

Soutěž v České Lípě za centrální pořadatelský tým garantoval absolvent GČL Mirek Hanzelka, který v současné době studuje MFF UK. Ceny předávaly paní Alena Losová (radní Libereckého kraje pro oblast školství) a ředitelka Gymnázia ČL paní Helena Paszeková. Liberecký raj též poskytl odměny pro trojici nejúspěšnějších týmů.

Organizačně soutěž zajistili studenti gymnázia – Patrik Zach, Marek Stránský, David Nováček a Michal Drahozal z 2.A, Matěj Ježek, Radek Mahdal a Tomáš Kučera ze 4.A a Cedrik Horčička z VIII.B. Všem patří za hladký a bezproblémový průběh soutěže velký dík. Rovněž bych chtěl poděkovat DDM Libertin, který zajistil svačiny pro soutěžící.

Mgr. Radomír Tulka, organizátor soutěže na G ČL

{gallery}naboj_2014:::0:0{/gallery}