Certifikát ,,Klíč k Evropě“

 21.- 23.listopadu 2014 proběhl v DDM Smetanka v Novém Boru projekt ,,Inkubátor 1". Cílem tohoto projektu, který proběhl anglickém jazyce, bylo seznámit děti druhého stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií se způsobem práce v mezinárodních projektech podporovaných v rámci EU a i s možnostmi ,jak se ve svých školách do těchto projektů zapojit. ,,Inkubátor 1" se uskutečnil díky spolupráci mezi leadery neziskových organizací Tmelník a Křišťálový klíč a finanční podpoře Nadace škola hrou.

S leaderkou z Tmelníku slečnou Lenkou Rejzkovou, kterou znají studenti z vyšších ročníků z projektu ,,Young MPs For Democracy" , jsme se rozhodli dětem udělit certifíkát ,,Klíč k Evropě", kterým se mohou prokázat, až se budou ucházet o místa v projektech City Bound a dalších. Tento certifikát stvrzuje, že se účastník nebojí komunikace v angličtině, zapojení do nejrůznějších her a v neposlední řadě je schopný se přizpůsobit řádu projektu a dodržovat pravidla daná leadery projektu. Potěšilo mě, že leaderka Lenka byla s našimi studenty velmi spokojená, a tato akce jistě i zvýšila šance umožnit studentům našeho gymnázia výjezd na akce pořádané v rámci EU.

Projektu se zúčastnilo celkem 15 dětí z tercie A a z kvarty B. Jak průběh projektu hodnotí sami účastníci?

,, Projekt se mi líbil, hráli jsme hry v angličtině, u kterých jsme se naučili hodně nových slovíček. "

,, Líbilo se mi, že tam nebylo moc gramatiky. Velikým darem byla Lindsey (rodilá mluvčí z USA), díky ní jsem se nebála mluvit a neřešila jsem chyby."

,, Trávili jsme celé dny společně a měli jsme možnost poznat naše spolužáky. Prostředí DDM Smetanka bylo velmi příjemné. "

,,Víkend se nám moc líbil, a kdyby se prodloužil, tak by to bylo bezva. Každou minutu se něco dělo."

,, Leaderky nám dávaly i dost volnosti, tak jsme si to mohli užít ještě víc. Myslím si, že se nenajde nikdo, kdo by tam nechtěl znovu. Opravdu moc zajímavý a suprový víkend."

Mgr. Martina Šimánková

{gallery}klic_ k_evrope_2014:::0:0{/gallery}