Projekt Škola a učitelé 21. století

 Naše gymnázium uspělo se svou grantovou žádostí ve Výzvě 2016 programu Erasmus+, a to konkrétně v klíčové akci KA1, která se zaměřuje na vzdělávání dospělých, tedy profesní rozvoj učitelů.

Náš projekt bude probíhat od 29. 7. 2016 do 28. 7. 2018 a skládá se z několika důležitých aktivit, jejichž společným cílem je obohacovat  aktivity školy v oblasti mezinárodní spolupráce, podporovat a prohlubovat jazykové kompetence pedagogických pracovníků a jejich metodologickou přípravu získáním zkušeností v zahraničí – a ve výsledku tak přispět  k modernizaci a zvýšení kvality výuky.

Hlavní aktivity v rámci projektu jsou následující:

·         Jazyková příprava učitelů – probíhá již od února 2016, kdy byla podána projektová žádost.

·         Jazykové a metodologické kurzy – od září 2016 do jara 2018, celkem 17 mobilit, které absolvuje dvanáct pedagogů (učitelé anglického jazyka, učitelé dalších cizích jazyků, vyučující nejazykových všeobecně vzdělávacích předmětů různých aprobací).

·         Job-shadowing (tzv. stínování) – získávání zkušeností při pobytu na zahraniční škole, jeden pedagog, podzim 2016.

·         Sdílení a šíření výsledků projektu – v roce 2017 a 2018 průběžně, zejména organizace metodických setkání pro další pedagogy + vytvoření „Příručky dobrých nápadů a příkladů ze zahraničí“.

·         Evaluační aktivity – hodnocení výsledků projektu, 2018 (zejm. dotazníková metoda, hodnocení vstupní a výstupní úrovně sledovaných faktorů).

Finanční prostředky na tento projekt byly získány ve výběrovém řízení  uskutečněném na základě postupů stanovených Evropskou komisí a přiděleny z Evropských sociálních fondů, přičemž partnerskou a řídící organizací je pro nás  Dům zahraniční spolupráce.

Aktivity a čerpání finančních prostředků bude zabezpečovat realizační tým, jehož členkami jsou ředitelka školy Mgr. Helena Paszeková, koordinátorka projektu Mgr. Jana Triguinho a účetní školy Stanislava Cvrčková.

 

 

 

„BIO“ bilance za školní rok 2015/2016

Studenti naší školy každoročně dosahují v různých biologických soutěžích velmi kvalitních výsledků. Těší nás, že letošní  rok patří v historii školy k těm nejúspěšnějším. Naši studenti získali „22 medailových umístění“ v okresních, krajských či národních kolech. Pro lepší představu uvádím celkový výsledkový souhrn.

Pokračování textu „BIO“ bilance za školní rok 2015/2016