Archiv rubriky: Erasmus+

PŘÍRUČKA DOBRÝCH NÁPADŮ A PŘÍKLADŮ ZE ZAHRANIČÍ JE ZVEŘEJNĚNA

Projekt programu Erasmus+ Škola a učitelé 21. století, který na naší škole probíhal dva roky, byl k poslednímu školnímu dni dokončen. Za dva roky  se 15 účastníků z řad pedagogů a vedení školy zúčastnilo celkem 20 mobilit, na kterých se seznamovali s inovacemi v oblasti vzdělávání, s užitečnými digitálními technologiemi a aplikacemi, zjišťovali, jak vzdělávání funguje v dalších evropských zemích a sbírali cenné zkušenosti. 

Na základě těchto výjezdů jsme vytvořili 2. díl Příručky dobrých nápadů a příkladů ze zahraničí. 

Příručka má pět kapitol, v té první Dojmy z cest se přispěvatelé podělili o osobní postřehy ze svých výjezdů. V druhé kapitole nazvané Ukázkové vyučovací hodiny pak nabízíme postupy a návody, jak vést hodiny různých předmětů atraktivně, a hlavně jak v nich vést studenty k procvičování  dovedností pro 21. století. Ve třetí kapitole, Odkoukáno odjinud, shrnujeme zkušenosti z návštěv zhruba patnácti škol v zahraničí. Čtvrtá kapitola, Zajímavé zdroje a odkazy, pak nabízí to nejlepší, nejužitečnější a nejpřínosnější z digitálních platforem, aplikací a jiných internetových zdrojů pro výuku. V poslední kapitole s názvem Přehled poskytovatelů mobilit nabízíme popis všech zahraničních škol a organizací, jejichž služeb jsme v našem projektu využili.

Naše příručka je již dostupná online na našich webových stránkách zde. Pevně doufáme, že si najde cestu k zájemcům o moderně pojatou výuku a také k těm, kteří se podobných projektů budou někdy v budoucnosti chtít zúčastnit a naše zkušenosti jim tak budou užitečné.

Mgr. Jana Triguinho

Koordinátorka projektu

Erasmus+ v době koronavirové

Projekt Škola a učitelé 21. století, který výuku na naší škole více či méně ovlivňuje již od roku 2016, se chýlí ke konci. Absolvovali jsme celkem téměř 40 výjezdů na různé vzdělávací aktivity po celé Evropě, kterých se zúčastnila více než polovina pedagogického sboru, přičemž i další vyučující se leccos z přivezených zkušeností a dovedností dozvěděli a naučili. Pokračování textu Erasmus+ v době koronavirové

Youth work in digital era – konference v Lucembursku

 Dům zahraničních služeb v Praze zprostředkoval pracovníkům, kteří pomáhají organizovat výměny mládeže, možnost vyjet na konferenci s názvem Youth work in digital era v Lucembursku. Jedinou podmínkou pro účast na této akci bylo shrnout své dosavadní  zkušenosti, nastínit další možnosti tohoto typu práce s mládeží a zprávu s těmito informacemi odeslat Domu zahraničních služeb i organizátorům akce – Service National de la Jeunesse z Lucemburska. (Service National de la Jeunesse je lucemburská obdoba českého Domu zahraničních služeb.) Když jsem se v prosinci dozvěděla, že jsem byla za Českou republiku vybrána i já, ráda jsem možnosti využila a svou účast na této mezinárodní konferenci potvrdila.

Pokračování textu Youth work in digital era – konference v Lucembursku

Erasmus+ with Amber Initiatives

 Plymouth je nádherné město v hrabství Devon a já jsem měla to štěstí, že jsem se zde mohla účastnit semináře pro učitele matematiky – New Approaches in Teaching Math.
To, že je tenhle nádherný přístav doopravdy daleko od Londýna, jsem pochopila při skoro šestihodinové cestě autobusem, který jel naštěstí přímo z Heathrow. Počasí bylo typicky anglické – lilo. Okno u řidiče bylo zcela zamlžené a autobus skoro nepřetržitě pískal.

Pokračování textu Erasmus+ with Amber Initiatives

Na zkušené v Dánsku – Gladsaxe gymnasium v Kodani

 Škola, do níž studenti nesmí vstoupit bez notebooku. Škola, v níž studenti oslovují učitele křestním jménem. Škola, v níž studenti samostatně řeší např. matematické problémy ve skupinkách na skleněných panelech na chodbách, ale také škola, v níž si studenti velmi silně uvědomují svou vlastní zodpovědnost za své vzdělání.

Pokračování textu Na zkušené v Dánsku – Gladsaxe gymnasium v Kodani