Mezinárodní cena vévody z Edinburghu na našem gymnáziu!

 Naše gymnázium se v lednu 2020 zařadilo mezi organizace zapojené do programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, kam v České republice patří například pražské školy, jako jsou Nový PORG, Park Lane International School, Prague British School, Gymnázium Jana Nerudy v Praze či Gymnázium F.X. Šaldy v Liberci.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu nebo také DofE (The Duke of Edinburgh´s International Award) je prestižní vzdělávací program, který podporuje mladé lidi v osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci. Od roku 1956, kdy princ Philip, vévoda z Edinburghu, program založil, jej úspěšně dokončilo už více než 8 milionů účastníků napříč 140 zeměmi. V České republice cenu DofE podporuje řada českých osobností jako například Jakub Vágner, Marek Eben, Lejla Abbasová, Dan Přibáň, Klára Nademlýnská a další.

A o čem DofE vlastně je? Mladý člověk ve věku 14 až 24 let si zvolí aktivity ve třech oblastech – dovednost, pohyb a dobrovolnictví, ve kterých si stanoví cíle, jichž chce dosáhnout, a které za pomoci svých vedoucích plní ve stanoveném časovém horizontu. K dokončení úrovně programu absolvuje i tzv. expedici. Podrobnější informace o programu naleznete na www.dofe.cz.

V pátek 17. ledna 2020 měli studenti kvarty až septimy a odpovídajících ročníků vyššího gymnázia možnost vyslechnout si přednášku o programu DofE a dostali čas promyslet si své možné zapojení.

Jsme rádi, že naše škola umožní studentům čelit vlastním výzvám a posouvat si své limity nejen na poli vzdělávání. Zájemci o zapojení se do programu se sejdou ve čtvrtek 30. ledna 2020  2. vyučovací hodinu v učebně chemie, již teď mají studenti naší školy možnost připojit se k facebookové skupině DofE Gymnázium Česká Lípa, případně kontaktovat Mgr. Petru Švajdovou či Mgr. Jana Poštolku v kabinetě č. 422.

Mgr. Petra Švajdová