Máme stříbrné umístění v kraji v olympiádě z anglického jazyka!

 Alena Hluštíková předvedla 3. března v Liberci naprosto suverénní výkon a získala 2. místo v Krajském kole konverzační soutěže z anglického jazyka v kategorii II.B. ( víceletá gymnázia, tercie a kvarta) Soutěž se skládala z poslechu, popisu obrázku a řešení kontroverzních témat. Naše studentka v této soutěži s přehledem obstála a právem obsadila stříbrnou pozici a stala se i náhradnicí do kola celostátního. Alence přejeme hodně štěstí v obdobných soutěžích na vyšším stupni gymnázia, děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme hodně úspěchů do budoucna.
Mgr. Martina Šimánková